Corona-information via denna länk.

Vid misstanke om Coronavirussmitta, ring i första hand till:

Stadens infektionsskötare, vardagar kl. 09-15 på tel. 050 477 8270.

Vårdbedömningen, då jouren har öppet, tel. 06 2218 600.

Utanför tjänstetid, ring jourhjälpen, tel. 116 117.

Vid ankomst från utlandet