Kristinestads gymnasium

Välkommen till Kristinestads gymnasium!

Gymnasierna i Kristinestad erbjuder en mångsidig, flexibel och modernt framåtsträvande utbildning där de studerandes och personalens bästa är i fokus. Detta omfattar allt från studier, välmående till ett gott samarbete med hemmen. Utbildningen kännetecknas också av ett vittgående samarbete mellan de båda gymnasierna där ett språkutvecklande klimat står i fokus. Gymnasierna erbjuder som en del av samarbetet sina studerande öppna valmöjligheter att fritt välja studier från de båda gymnasiernas utbud. Närsamhället är en naturlig samarbetspart för gymnasierna, likväl erbjuds de studerande möjlighet att bekanta sig med internationalism i globala miljöer.

Video with subtitles in English:

 

Ansökan om studieplats vid Kristinestads gymnasium

Man kan söka om studieplats till vårt gymnasium genom kontinuerlig ansökan eller via gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen, på adressen www.studieinfo.fi.

Vårt gymnasium har kontinuerlig ansökan. Ansökningar till kontinuerlig ansökan kan sändas direkt till e-posten krsgym@krs.fi eller genom att ta direkt kontakt till rektor Peter Grannas, peter.grannas@krs.fi eller per telefon 040 147 7025. 

Vi är också med i den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen, som årligen sker i månadsskiftet februari-mars. Ansökan sker på adressen studieinfo.fi.

Kontaktuppgifter

Adress
Ulrika Eleonoravägen 3, 64100 KRISTINESTAD

E-post
krsgym@krs.fi

Skolsekreterare Ann-Marie Ahlkulla
+358 40 147 7047
ann-marie.ahlkulla(at)krs.fi

Rektor Peter Grannas
+358 40 147 7025
peter.grannas(at)krs.fi

Studiehandledare Lenita Lillås
+358 40 741 9680
lenita.lillas(at)krs.fi