Kulturföreningar

Kontaktperson:

Riitta Raikio-Söderlund, kultursekreterare
tel. +358 (0)40 508 5230
riitta.raikio-soderlund@krs.fi

Mera information för föreningar hittas här.

Kulturföreningar i Kristinestad

Henriksdals Byaförening
Kontakt: anders1588@yahoo.com
Webbadress: 

Konstföreningen Spectra 
Galleri Spectra
Webbadress: https://www.gallerispectra.fi/

Kristiinanseudun Reserviupseerikerho
Kontakt: info@hotelkristina.fi
Webbadress: 

Kristinasällskapet - Kristiina-seura
Kontakt: dag@iki.fi
Webbadress: https://www.facebook.com/kristiinaseura

Kristinestads Brandmannaklubb - Kristiinankaupungin palomieskerho
Kontakt: krs.brandmannaklubb@hotmail.com
Webbadress: https://www.palomuseo.fi/sv/

Kristinestads Damkör
Kontakt: sandra_toivonen@hotmail.com
Webbadress: https://www.facebook.com/p/Kristinestads-Damk%C3%B6r-100063653881967/

Kristinestads Guideklubb - Kristiinankaupungin opaskerho
Kontakt: visit@krs.fi
Webbadress: https://www.facebook.com/opaskerho/

Kristinestads Manskör
Kontakt: kristinestadsmanskor@gmail.com
Webbadress: https://www.facebook.com/KristinestadsManskor/?locale=sv_SE

Kristinestads Sjöhistoriska förening - meriyhdistys
Kontakt: info@mermus.fi
Webbadress: http://www.mermus.fi/?page_id=2&lang=sv

Kristinestadsnejdens Hemslöjdsförening
Kontakt: krs.hemslojdsgarden@gmail.com
Webbadress: https://www.facebook.com/hemslojdsgarden/?locale=sv_SE

KRS-TV
Kontakt: info@krstv.fi
Webbadress: https://www.krstv.fi/

Lappfjärds Byaförening
Kontakt: lappfjard@gmail.com
Webbadress: https://www.facebook.com/lappfjard.byaforening/?locale=sv_SE

Lappfjärds Damkör
Kontakt: lappfjarddamkor@gmail.com
Webbadress: https://www.facebook.com/lappfjardsdamkor/?locale=sv_SE

Lappfjärds Manskör
Kontakt: 
Webbadress: https://www.facebook.com/lappfjardsmanskor/?locale=sv_SE

Pohjola-Norden i Kristinestad - Kristiinankaupunki
Kontakt: lisbeth.saxberg.blomkvist@krs.fi
Webbadress: https://www.kristinestad.pohjola-norden.fi/start/

Stiftelsen Kilens hembygdsgård i Sideby
Kontakt: info@kilen.fi
Webbadress: https://www.kilen.fi/sv/start/

Sydbottens Natur och Miljö
Kontakt: sonjagronholm901@gmail.com
Webbadress: https://www.facebook.com/p/Sydbottens-Natur-och-Milj%C3%B6-100064737577006/

Tjöck Spelmanslag
Kontakt: kenneth.nordman@krs.fi
Webbadress: https://www.facebook.com/p/Tj%C3%B6ck-Spelmanslag-100067403882084/?paipv=0&eav=AfbjZecjU1c7zMg_DENueoSRNQootD_dnywENLlyP7R7oz6cndRa7U4IjTFHuQs6z6I&_rdr