Information för turister

Se www.visitkristinestad.fi

I Kristinestad möts gammalt och nytt på ett unikt sätt.

Per Brahe, vars tid som Finlands generalguvernör (1637-40 och 1648-54) kallas grevens tid, beslöt 1649 grunda ’een fläck eller liten landtzstadh' med namnet Kristinestad på en lämplig plats för att stärka handeln kring Bottenviken. Tidigare exporterades tjära och trävaror från staden, nu exporteras till exempel maskiner, utrustning och livsmedel.

Staden blev uppkallad antingen efter Brahes gemål Kristina Stenbock eller Sveriges dåtida drottning Kristina - vilken av dem vet man inte. Drottning Kristina var Gustav II Adolfs dotter som avsade sig tronen och konverterade till katolik. Hon är begraven i St Peterskyrkan i Rom.

Stadens historiska centrum med sina trähus är en unik plats att bo på där de över hundra år gamla husen hålls i skick. Staden är en av de bäst bevarade trähusstäderna i Finland. Målsättningen är att få med Kristinestad på Unescos världsarvslista.

Staden omges av bebodd och odlad landsbygd med vackra österbottniska gårdar och bylandskap. Museer finns på olika håll i staden. I det gamla centrumet finns Lebellska köpmansgården och Sjöfartsmuseet, ett stenkast utanför staden finns Carlsro och i Sideby finns Kilens hembygdsgård. På gränsen mellan Kristinestad och Bötom finns Varggrottan som antas ha bebotts av neandertalare. Forskarna i hemlandet och utlandet fortsätter utreda fynden.

Kristinestads mångsidiga utbud av evenemang samlar besökare från när och fjärran. Marknadstraditionerna med rötter ända in på 1700-talet lever fortfarande. Marknaderna som fyller hela centrum ordnas tre gånger i året, på sommaren, hösten och vintern. På sensommaren ordnas Gammaldags torgdag då invånarna och gästerna kan klä sig i gammaldags kläder. Uppköpen görs på samma torg som stadsborna gick till för 350 år sedan. Veckoslutsevenemanget Öppna portar öppnar i juni upp stadsbornas gårdsplaner för besökarna som får bekanta sig med husens och trädgårdarnas historia och ofta även olika former av konst. Under påsken och julen ordnas egna evenemang.

År 2011 blev Kristinestad den första Cittaslow-staden i Finland.
I Kristinestad finns ett Cittaslow-råd som utvecklar staden i Cittaslow-anda.