Musiklinjen

Att studera på musiklinjen (pop, rock, jazz) handlar om att hitta sitt eget sound och utveckla sina personliga egenskaper och förmågor inom musiken. Upplägget i utbildningen bygger på mycket praktiskt arbete och vi lägger stor vikt på ensemblespel, liveframträdanden och huvudinstrument. Du har även ämnen tillsammans med de andra utbildningarna inom musik som till exempel  musikteori, gehör, branschkunskap, musikanalys och musikhistoria. Du kan söka till musiklinjen oberoende av tidigare musikbakgrund och börjar på den nivå du befinner dig. Du har goda möjligheter att påverka såväl innehåll som arbetssätt och vi utgår ifrån dina målsättningar.

Tre elever musicerar. Två av dem har hörlurar på.

Huvudlärare är Casper Sahlström och Lukas Djupsjöbacka som bl.a. studerat musik vid Novia musik och Åbo Akademi och som timlärare anlitar vi den absoluta eliten inom rytmmusik i Österbotten. Skolan ordnar också workshops med kända artister och gästföreläsare i musikbranschen.

Utbildningen ger dig även erfarenhet av att arrangera och medverka i olika livesammanhang både genom egna konserter och musikprojekt i samarbete med olika musikaktörer och utbildningar i Finland och Sverige.

 

Innehåll

Centrala ämnen är: ensemble, liveframträdanden, inspelningar, musikteori, branschkunskap, rytmik, stilkännedom, musikanalys och praktiskt arbete samt personlig instrumentundervisning.

Tillvalsämnen: notskrivningsprogrammet Sibelius och biinstrument.

Casper Sahlström.

 

Casper Sahlström (ped. kand.) är platsansvarig för Lafo och huvudlärare på musiklinjen samt undervisar även i  gemensamma ämnen som musikteori, musikanalys, musikhistoria och rytmik. Han är en aktiv profil inom musiklivet både som musiker, arrangör och ledare och har jobbat på Lafo sedan år 1999 med både administration och undervisning.

 

Ansök nu

 

Grundläggande information

Utbildningens namn: Musiklinjen.

Adress där utbildningen ordnas: Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd.

Utbildningens typ: folkhögskoleutbildning.

Utbildningsspråk: svenska.

Omfattning: 36 veckor per läsår, 25 timmar undervisning per vecka.

Datum

Startdatum: 19 augusti 2024
Slutdatum: 23 maj 2025

Kontaktperson

Casper Sahlström
Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd
tel 040 845 6870
casper.sahlstrom@krs.fi

Pris

100€/vecka inkl. undervisning kost och logi i dubbelrum eller 125€/vecka i enkelrum. 70€/vecka för undervisning samt lunch för studerande som ordnar boende själva. Gemensamma kostnader för utflykter, konserter, turnéer, internet, skol-CD, m.m. 20€/termin. Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20€/vecka.

Övrigt

Inträdeskrav: grundskola.

Studiesocial status: studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg.

Mål: eleven får en bra grund inom området och baskunskaper för vidare musikstudier eller ett berikat musikerliv. Studerande kan avlägga examen inom huvudinstrument, musikteori och tonträffning enligt musikinstitutens fordringar (rytmmusik).

Målgrupp: ungdomar och vuxna som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter inom pop-, rock-, och jazzmusik.

Litteratur: litteratur kan köpas från skolan.

Material och utrustning: personligt instrument.

Utbildningsmiljö: folkhögskoleutbildning, fri bildning. 30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Bl.a. ny toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum.

Annullering: Lappfjärds folkhögskola förbehåller sig rätten att vid lågt sökarantal till någon av våra linjer ordna utbildningen som sammanslagna linjer eller att inhibera linjer.

Övrigt: på andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av musiklinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.