Feedback

Via feedbackformuläret nedan kan du ge ris och rosor samt utvecklingsförslag gällande stadens tjänster, verksamhet och beslutsfattande. Varje respons är till nytta när vi utvecklar och förbättrar våra tjänster och samlar information om de frågor som invånarna funderar kring. Responsen styrs till den ansvariga för respektive ämnesområde.

Om du vill ha ett svar på din respons, kom ihåg att meddela ditt namn och din e-postadress.

 

OBS: kontrollera att du ser ett bekräftelsemeddelande på skärmen efter att ha klickat på knappen "skicka". Om du inte ser meddelandet, kontakta kristinestad@krs.fi 
(Meddelandet sänds inte per e-post, det visas på skärmen.)