Personal

Personal 01.08.2020

Lektorer

Grannas Peter, rektor, historia
Kallio Simoné
, finska
Nybacka Elisabeth, modersmål
Smeds Ingvar, matematik, fysik, kemi
Swed-Roddis Marina, speciallärare
Teir Gunilla, religion, psykologi, filosofi, hälsokunskap
Österback-Ragnäs Carina, engelska, tyska

Timlärare

Bergkulla Patricia, gymnastik
Bergqvist Roger, musik
Dahlmars Linda, biologi, geografi
Engelholm Margita, historia, samhällslära, ekonomisk företagsamhet
Heinonen Jessica, matematik,
Lillås Lenita, studiehandledare
Utfolk Ann-Louise, bildkonst

 

Övrig personal

Ahlkulla Ann-Marie, skolsekreterare
Aronija Laila, köksbiträde
Järvistö Christina, köksbiträde
Lillbäck Peter, fastighetsskötare
Norrgård Eva, hälsovårdare
Sjölund-Grannas Gunilla, husmor