Anvisningar för hållbart resande

1. Innan du reser – fundera på om resan är nödvändig

2. För resor inom staden rekommenderas cykel eller promenad när avstånden tillåter.

3. Planera dina resor och rutter noggrant så att du inte kör i onödan.

4. Samåk alltid när det är möjligt!

5. Resor inom landet förutsätts göras med tåg eller annan kollektivtrafik där sådan finns tillgänglig.

6. Undvik att flyga alltid när det är praktiskt möjligt.

Ladda ner anvisningarna som pdf (254 kB)