Protokoll och föredragningslistor

Stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och nämndernas föredragningslistor samt protokoll publiceras på Tweb.

  • På Tweb väljer du först antingen "föredragningslistor" eller "protokoll".
  • Du kan söka bland föredragningslistorna och protokoll på sammanträden eller i ärenden.
  • Du kan också hämta tjänsteinnehavarbeslut.

gå till tweb


På Tweb finns mera anvisningar för hur du använder tjänsten.