Protokoll och föredragningslistor

Du kan följa stadens beslutsfattande genom att bekanta dig med föredragningslistor, protokoll, tjänsteinnehavarbeslut och kungörelser.

Stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och nämndernas föredragningslistor samt protokoll publiceras på Tweb. Där publiceras också tjänsteinnehavarbeslut.

Föredragningslistorna publiceras några dagar före varje sammanträde. Protokollen publiceras efter justeringen. Föredragningslistorna och protokollen publiceras på både svenska och finska.

Tjänsteinnehavarbeslut behandlas och publiceras på det språk som de är anhängiggjorda på. Översättningar kan fås på begäran.

Bilagor: Bilagor och kompletterande material publiceras tillsammans med föredragningslistorna och protokollen förutsatt att de inte är integritetsskyddade eller sekretessbelagda.

Protokollen finns tillgängliga i ett (1) år efter publiceringen. Äldre protokoll kan efterfrågas av registraturen via kristinestad@krs.fi

Kungörelser publiceras på sidan för offentliga meddelanden.
 

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut på Tweb

  • På Tweb väljer du först antingen "föredragningslistor" eller "protokoll".
  • Du kan söka bland föredragningslistorna och protokoll på sammanträden eller i ärenden.
  • Du kan också hämta tjänsteinnehavarbeslut.

gå till tweb

På Tweb finns mera anvisningar för hur du använder tjänsten.

Kungörelser

Stadens och andra myndigheters kungörelser publiceras på sidan för offentliga meddelanden.