Lediga industritomter

Oversiktskartastorjpg

I Kristinestad finns för tillfället tillgängliga industritomter på fem olika områden; Lappfjärdsvägens industriområde, Tjöckvägens industriområde, Åsändans industriområde, Industrigatan och Björnögatan. Nedan kan du läsa mera om de olika områdena. På kartorna kan du klicka på tomterna för mera information. 

Öppna lediga industritomter i pdf

Lappfjärdsvägens industriområde (1,0 €/m²)

Lappfjärdsvägens industriområde är ett etablerat industriområde med ett femtontal tomter i användning och flera lediga tomter. Området ligger alldeles intill  Lappfjärdsvägen, den primärä infartsleden till Kristinestad. Avståndet till Kristinestads centrum är ca 2,5 km, till riksväg 8 ca 3,5 km, till Vasa 104 km och till Björneborg 94 km. Enligt detaljplanen är exploateringstalet e=0,40 och tomterna är reserverade för industriverksamhet. 

3

Tjöckvägens industriområde (1,0 €/m²)

 Tjöckvägens industriområde är ett etablerat industriområde med ett femtontal tomter i användning och flera lediga tomter. Området ligger vid Tjöckvägen, en av infartslederna till Kristinestad. Avståndet till Kristinestads centrum är ca 1,5 km, till Lappfjärdsvägen ca 1 km, till riksväg 8 ca 3,5 km, till Vasa 100 km och till Björneborg 97 km. Enligt den fastställda detaljplanen är exploateringstalet e=0,40 och tomterna är reserverade för industriverksamhet. 7

Åsändans industriområde (1,50 €/m²)

Åsändans industriområde är ett etablerat affärs- och industriområde strategiskt beläget invid Riksväg 8 i Lappfjärd. Avståndet till Lappfjärds centrum ca 3 km, till Kristinestads centrum är ca 11 km, till Vasa 106 km och till Björneborg 87 km.

Enligt den fastställda detaljplanen är exploateringstalet e=0,30 och området reserverat för industri-och lagerverksamhet där även affärs-och kontorsutrymmen får byggas.

Staden äger ca 7 ha industrimark varav tomter av olika storlek kan bildas enligt behov.

Asandan2

Industrigatan (0,9 €/m²)

Industrigatan är ett etablerat område med drygt tio tomter i användning och en ledig tomt. Området ligger i hamnen, ca 1,5 km från korsningen av Lappfjärdsvägen och Tjöckvägen, två infartsleder till Kristinestad. Avståndet till Kristinestad centrum är ca 2 km, till riksväg 8 ca 7 km, till Vasa 102 km och till Björneborg 97 km. 

 Björnögatan (0,8 €/m² och 0,65 €/m²)

 Björnögatan är ett industriområde som inte ännu tagits i bruk, där finns två lediga tomter. Området ligger ca 1,5 km från kraftverket vid Björnögatan. Avståndet till Kristinestads centrum är ca 2,5 km, till riksväg 8 ca 8,5 km både via omfartsvägen Björnövägen och via centrum, till Vasa 102 km och till Björneborg 100 km.