Familjedagvård

Lappfjärdsvägen 10bild2, 64100 Kristinestad

Chef för småbarnspedagogik
Annika Heikkilä, 040 5666018 
annika.heikkila@krs.fi

Familjedagvårdare Kristinestad

Päivi Vesterbacka, 040 1831052

Familjedagvårdare Lappfjärd

Marita Korpi, 040 3577071

Familjedagvård ordnas i familjedagvårdarens eget hem. Familjedagvården baserar sig på planen för småbarnspedagogik och utgångspunkten är barnets egna initiativ och intressen. Målet är att skapa en trygg och hemlik miljö, i vilken barnet kan fungera tillsammans med andra barn i en liten barngrupp tillsammans med en trygg, yrkeskunnig familjedagvårdare.

Särskilt viktigt är det individuella bemötandet som en liten barngrupp möjliggör. Förutom en god grundvård betonas pedagogisk utveckling genom lek, sysselsättning och upplevelser. Genom att barngrupperna ofta är språkligt blandade i familjedagvården blir tvåspråkighet en naturlig del av pedagogiken.


bild4