Familjedagvård

Lappfjärdsvägen 10bild2, 64100 Kristinestad

Chef för småbarnspedagogik
Annika Heikkilä, 040 5666018 
annika.heikkila@krs.fi

Familjedagvårdare Kristinestad

Lisen Blomster, 040 1616374
Päivi Järvelä, 040 3594202
Päivi Vesterbacka, 040 1831052

Familjedagvårdare Lappfjärd

Marita Korpi, 040 3577071

Familjedagvård ordnas i familjedagvårdarens eget hem. Familjedagvården baserar sig på småbarnspedagogik och utgångspunkten är barnets egna initiativ och intressen. Målet är att skapa en trygg och hemlik dagvårdsmiljö, i vilken barnet kan fungera tillsammans med andra barn i en liten barngrupp tillsammans med en trygg, yrkeskunnig vårdare.

Särskilt viktigt i vården är också den individuella vården och den människonärhet som en liten barngrupp möjliggör. Förutom en god grundvård betonas utveckling genom lek, sysselsättning och upplevelser. Genom att barngrupperna ofta är språkligt blandade i familjedagvården så kan barnen få språkbad på ett naturligt sätt i samband med vården.

Verksamhetsplan pdf (213,38 kb)


bild4