Kontaktuppgifter

Hannu Heikkinen, byggnadsinspektör (borta > 11.4.2019)

Byggnadsinspektörens ersättare Ari-Johan Myllyniemi

Gsm 040 1822 122

Yvette Forsman-Mäki, sekreterare
Tfn 06-2216266

Öppet: Byggnadsinspektörens mottagningstider:
Måndag till fredag kl. 8.00 – 15.00

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad