Bibliotek

Vi betjänar dig vid stadsbiblioteket i Kristinestad, vid Lappfjärds bibliotek, i bokbussen samt vid utlåningsstationerna i Dagsmark och Sideby.

Bibliotekens webbsidor finns hos Fredrika-nätverket.

 

Bokbussens tidtabell 2023 (pdf, 140 kb)

Bokbussens tidtabell 2023, ytterligare hållplatser (pdf, 90 kb)

Malaxruttens tidtabell (pdf, 70 kb)

 

Fredrikabiblioteken

De elva Fredrikakommunerna finns längs västkusten i Österbotten, Finland. Kommunerna är tvåspråkiga med svenska som majoritetsspråk, och det totala befolkningsantalet är ca 100.000.

 

Därför samarbetar vi

Fredrikasamarbetet inleddes år 1992 och ger biblioteken möjlighet till mångsidigt utbud och verksamhet:

  • tillgång till drygt 1 000 000 böcker i 11 kommunala bibliotek
  • tillgång till e-böcker och ljudböcker
  • enkelt att fjärrlåna mellan biblioteken
  • samköp
  • gemensamma riktlinjer
  • gemensam kompetensutveckling
  • konkret samarbete över kommungränserna
  • bibliotekens verksamhet når fler människor
  • samarbete leder till ökad kontakt och kunskap