Föreningsbidrag

Stadens bidragsansökan är öppen 1-31 mars 2024 via denna sida. 

Kristinestads välfärdsnämnds principer för bidrag kan i sin helhet läsas här. Beslutet om vem som beviljas bidrag baseras på principerna som är godkända 14.2.2024. 

År 2024 delas ut 120 000 euro. Bidrag som kan sökas är:

➢Evenemangs- och projektbidrag

➢Verksamhetsbidrag för idrott och motion

➢Verksamhetsbidrag för kultur

➢Verksamhetsbidrag för ungdom

➢Driftsbidrag för föreningshus i Kristinestad

Vem kan söka?

Verksamhetsbidrag: Sökanden för verksamhetsbidrag ska vara en registrerad förening i Kristinestad och verksamhet som bidrag söks för ska vara riktad till Kristinestad eller Kristinestadsbor.

Evenemang och projektbidrag: registrerade föreningar, sammanslutningar, arbetsgrupper och enskilda personer kan söka evenemang- och projektbidrag för projekt eller evenemang som ordnas i Kristinestad.

Vid val av beviljande av bidrag beaktas följande:
• Föreningen har ett ideellt ändamål och bedriver ideell verksamhet
• Verksamhet som är rusmedelsfri
• Verksamhet som skapar trivsel och utveckling i centrum och byasamhället
• Verksamhet som ökar invånarnas gemenskap och delaktighet
• Verksamhet som bidrar till invånarnas välfärd
• Nyskapande verksamhet eller utveckling av verksamhet
• Sökandes aktivitet och egen finansiering
•Målmedvetenhet och ändamålsenlig verksamhet
• Antal medlemmar i Kristinestad eller verksamhet som gynnar Kristinestadsbor
• Fördel för stadens 375 års jubileumsprogram, verksamhet för arbetslösa, verksamhet som riktar till personer med funktionsnedsätting och nyanlända

 

Tips på övriga bidrag att söka:

Bygdepeng för ungdomsverksamhet inom sport och kultur kan sökas under våren. Mera information ger Henriksdals Byaförening. 

Lappfjärdsfonden

Österbottens välfärdsområde

Kristinestads kulturfond

Leader

Fyrk.fi

Kulturfonden

Brita Maria Renlunds stiftelse

SFV

Österbottens förbund

Kulturösterbotten

Finlands svenska idrott

UK föreningsstöd

Stiftelser

Kulttuurirahasto