Understöd och bidrag

Bidrag till idrottsverksamheten i Kristinestad.
Stipendie ansökningarna skall göras elektroniskt senast 15.01.2024

Senare under våren kommer information om verksamhets samt projektbidrag.

Information om stipendieansökningar finns under fritid och föreningar / stipendier.

 

 

Information:
Anders Wahlberg, Verksamhetsledare för Idrott och simhall
Tfn. 040 524 4418
anders.wahlberg@krs.fi