Understöd och bidrag

Bidrag till idrottsverksamheten i Kristinestad.
Ansökningarna kan göras elektroniskt eller sändas per post.

ANSÖKNINGSTIDEN HAR FÖRLÄNGTS TILL DEN 30.4.2020
(poststämpel 27.4 godkänns). Bidragen beviljas i maj..  

Ansökningar med bilagor skickas till:
Serviceområdet för välfärd i Kristinestad, PB 13, 64101 Kristinestad

 

Ansökan om verksamhetsbidrag för idrottsverksamhet:

Ansökningsblankett

 

Ansökan om projektbidrag för idrottsverksamhet:

Ansökningsblankett

 

Stipendie för årets idrottare år 2020:

Nomineringsblankett

 

Information:
Anders Wahlberg, Verksamhetsledare för Idrott och simhall
Tfn. 040 524 4418
anders.wahlberg@krs.fi