Understöd och bidrag

Bidrag till idrottsverksamheten i Kristinestad.
Ansökningarna kan göras elektroniskt eller sändas per post.

Sista ansökningsdag: 31.3.2023 (poststämpel 31.3 godkänns). Bidragen beviljas i april.

Ansökningar med bilagor skickas till:
Serviceområdet för välfärd i Kristinestad, PB 13, 64101 Kristinestad


 Ansökan om verksamhetsbidrag för idrottsverksamhet:

Ansökningsblankett 


Ansökan om projektbidrag för idrottsverksamhet:

Ansökningsblankett


Stipendie för årets idrottare år 2022:

NomINERINGSBLANKETT


Information:
Anders Wahlberg, Verksamhetsledare för Idrott och simhall
Tfn. 040 524 4418
anders.wahlberg@krs.fi