Mötesdatum 2020


Stadsfullmäktige 

Måndagar:
17.2.2020
27.4.2020
15.6.2020 (bokslut, budgetramar)
14.9.2020
16.11.2020
7.12.2020

 

Stadsstyrelsen 

Måndagar:
20.1.2020
10.2.2020
2.3.2020
5.3.2020
30.3.2020 (bokslut)
20.4.2020
27.4.2020
18.5.2020
8.6.2020
29.6.2020
17.8.2020
31.8.2020
21.9.2020
5.10.2020
19.10.2020 (budget)
26.10.2020 (budget)
2.11.2020 (reserv)
9.11.2020 (budget, skatt)
16.11.2020 (budget)
30.11.2020
14.12.2020
 

Vård- och omsorgsnämnden

Tisdagar:
11.2.2020
12.3.2020
7.4.2020
7.5.2020
14.5.2020
10.6.2020
Listan uppdateras.

Välfärdsnämnden

Onsdagar:
22.1.2020
4.3.2020
25.3.2020
29.4.2020
3.6.2020
2.9.2020
7.10.2020
4.11.2020
9.12.2020

Samhällsbyggnadsnämnden

12.2.2020
18.3.2020
Listan uppdateras.

Svenskspråkiga utbildningsnämnden

Torsdagar:
30.1.2020
20.2.2020
19.3.2020
23.4.2020
28.5.2020
Listan uppdateras.

Finskspråkiga utbildningsnämnden

18.2.2020
17.3.2020
16.4.2020
Listan uppdateras.

Listan uppdaterad 27.5.2020.