Mötesdatum 2021


Stadsfullmäktige 

8.3.2021
26.4.2021
21.6.2021
Preliminärt:
13.9.2021

8.11.2021
13.12.2021

 

Stadsstyrelsen 

25.1.2021
22.2.2021
29.3.2021
12.4.2021
17.5.2021
28.6.2021
Preliminärt:
30.8.2021

27.9.2021
4.10.2021
18.10.2021
8.11.2021
29.11.2021
13.12.2021

 

Vård- och omsorgsnämnden

2.2.2021
9.3.2021
13.4.2021
25.5.2021


Välfärdsnämnden

20.1.2021
24.2.2021
17.3.2021
14.4.2021
19.5.2021


Samhällsbyggnadsnämnden

20.1.2021
10.2.2021
17.3.2021
21.4.2021
16.6.2021

Svenskspråkiga utbildningsnämnden

18.2.2021
29.4.2021
3.6.2021


Finskspråkiga utbildningsnämnden

2.2.2021
16.2.2021
15.4.2021
20.5.2021

Listan uppdaterad 19.3.2021.