Mötesdatum 2019


Stadsfullmäktige 

Måndagar:
04.02.2019
08.04.2019
20.05.2019 (Aftonskola)
17.06.2019 (Bokslut)
02.09.2019
11.11.2019 (Skatt)
16.12.2019

Stadsstyrelsen 

Måndagar:
21.01.2019
18.02.2019
04.03.2019
25.03.2019 (Bokslut)
15.04.2019
29.04.2019
27.05.2019
10.06.2019
01.07.2019
26.08.2019
16.09.2019
07.10.2019
28.10.2019 (Skatt)
04.11.2019
18.11.2019
25.11.2019 (reserv)
02.12.2019
16.12.2019

 

Vård- och omsorgsnämnden

14.01.2019
31.01.2019
05.03.2019

Välfärdsnämnden

2019

Samhällsbyggnadsnämnden

2019

Svenska utbildningsnämnden

2019

Finska utbildningsnämnden

2019