Mötesdatum 2023


Stadsfullmäktige 

13.2.2023
13.3.2023
3.4.2023
28.4.2023
8.5.2023
12.6.2023
25.9.2023
13.11.2023 (budget)

 

Stadsstyrelsen 

23.1.2023
20.2.2023
7.3.2023
27.3.2023
29.3.2023
24.4.2023
2.5.2023
29.5.2023
19.6.2023
21.8.2023
28.9.2023
9.10.2023
30.10.2023
13.11.2023 (budget)
11.12.2023

 

Stadsstyrelsens planläggningssektion

4.1.2023
16.2.2023
9.3.2023

 

Stadsstyrelsens personalsektion

20.2.2023
27.3.2023
10.5.2023

 

Välfärdsnämnden

18.1.2023
22.2.2023
22.3.2023
26.4.2023
31.5.2023
27.9.2023
1.11.2023
29.11.2023


Tekniska nämnden

1.2.2023
22.2.2023
4.4.2023
3.5.2023
24.5.2023
14.6.2023
16.8.2023
27.9.2023
25.10.2023
22.11.2023
19.12.2023

 

Svenskspråkiga utbildningsnämnden

21.2.2023
11.4.2023
6.6.2023
26.9.2023
24.10.2023
7.12.2023

 

Finskspråkiga utbildningsnämnden

25.1.2023
23.2.2023
30.3.2023
13.4.2023
8.6.2023
28.9.2023
26.10.2023
7.12.2023

 

Revisionsnämnden

8.2.2023
12.4.2023

 

Listan uppdaterad 15.5.2023 (tekniska nämndens mötesdatum).