Mötesdatum 2021


Stadsfullmäktige 

15.3.2021
24.5.2021
14.6.2021
Preliminärt:
13.9.2021

8.11.2021
13.12.2021

 

Stadsstyrelsen 

25.1.2021
22.2.2021
29.3.2021
26.4.2021
10.5.2021
31.5.2021
28.6.2021
Preliminärt:
30.8.2021

27.9.2021
4.10.2021
18.10.2021
8.11.2021
29.11.2021
13.12.2021

 

Vård- och omsorgsnämnden

2.2.2021
9.3.2021
13.4.2021
11.5.2021


Välfärdsnämnden

20.1.2021
17.2.2021
17.3.2021
14.4.2021
19.5.2021


Samhällsbyggnadsnämnden

20.1.2021
10.2.2021
17.3.2021
21.4.2021
19.5.2021

Svenskspråkiga utbildningsnämnden

18.2.2021


Finskspråkiga utbildningsnämnden

16.2.2021

Listan uppdaterad 29.1.2021.