Mötesdatum 2022


Stadsfullmäktige 

14.3.2022
16.5.2022
13.6.2022
12.9.2022
14.11.2022

 

Stadsstyrelsen 

24.1.2022
21.2.2022
28.3.2022
25.4.2022
30.5.2022
20.6.2022
22.8.2022
12.9.2022
10.10.2022
31.10.2022
14.11.2022
12.12.2022

 

Välfärdsnämnden

9.2.2022
16.3.2022
27.4.2022
18.5.2022
7.9.2022
28.9.2022
2.11.2022
7.12.2022


Tekniska nämnden

23.2.2022
16.3.2022
27.4.2022
24.5.2022
15.6.2022
17.8.2022
28.9.2022
19.10.2022
16.11.2022 
14.12.2022

 

Svenskspråkiga utbildningsnämnden

22.2.2022
28.4.2022

 

Finskspråkiga utbildningsnämnden

23.2.2022
21.4.2022

Listan uppdaterad 12.9.2022.