Mötesdatum 2024


Stadsfullmäktige 

11.3.2024
6.5.2024
24.6.2024
16.9.2024
11.11.2024 (budget)

 

Stadsstyrelsen 

22.1.2024
19.2.2024
25.3.2024
22.4.2024
20.5.2024
10.6.2024
26.8.2024
30.9.2024
28.10.2024 (budget)
11.11.2024
9.12.2024

 

Stadsstyrelsens planläggningssektion

 

 

Stadsstyrelsens personalsektion

19.2.2024
22.4.2024
10.6.2024

 

Välfärdsnämnden

17.1.2024
14.2.2024
13.3.2024
17.4.2024
5.6.2024
11.9.2024
23.10.2024
27.11.2024


Tekniska nämnden

24.1.2024
21.2.2024
21.3.2024
17.4.2024
15.5.2024
18.6.2024
21.8.2024
19.9.2024
23.10.2024
20.11.2024

 

Svenskspråkiga utbildningsnämnden

20.2.2024
16.4.2024
6.6.2024
25.9.2024
22.10.2024
4.12.2024

 

Finskspråkiga utbildningsnämnden

21.2.2024
11.4.2024
12.6.2024
26.9.2024
24.10.2024
10.12.2024

 

Revisionsnämnden

 

 

Listan uppdaterad 2.1.2024.