Personal

Verksamhetsledare för idrott och simhall Anders Wahlberg
Tfn. 040 524 4418
anders.wahlberg@krs.fi

Anders bild

Peder Sahl, simövervakare
Emilio Lassfolk,  simövervakare, simlärare, motionsrådgivare
Emma Skogman, simövervakare, simlärare, motionsrådgivare
Raili Bergqvist, simövervakare