Detaljplan för Inre hamnen

Stadsstyrelsens planläggningssektionens beslut 25.11.2021

Stadsstyrelsens planläggningssektion beslöt

  1.  inleda förhandlingar med Arca Nova Gruppen kring en planeringsreservering gällande Inre hamnen,
  2. att avtalet om planeringsreserveringen ska godkännas av stadsstyrelsens planläggningssektion innan det undertecknas, samt
  3. att pausa arbetet med Inre hamnens detaljplan under förhandlingstiden.

 

Planutkast

Utkastet är offentligt framlagt till påseende under tiden 8.7. - 13.9.2021 på kommunens webbplats

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplan för Inre hamnen) och lämnas in senast 13.9.2021. Även elektroniska blanketten "Åsikt om planutkast" kan användas.

Bilagor:

Planutkast (PDF 428 kB)

Planbeskrivning (PDF 5,81 MB)

Kulturmiljö- och landskapsutredning (PDF 6,23 MB)

          Bilaga 1, rakennuslistaus, på finska (PDF 1,30 MB)

          Bilaga 2, rakennusinventointikortit, på finska (PDF 7,48 MB)

Program för deltagande och bedömning (PDF 1,58 MB)