Detaljplan för Inre hamnen

Planutkast

Utkastet är offentligt framlagt till påseende under tiden 8.7. - 13.9.2021 på kommunens webbplats. på kommunens webbplats, Boende och miljö, Planläggning, Aktuella planer.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplan för Inre hamnen) och lämnas in senast 13.9.2021. Även elektroniska blanketten "Åsikt om planutkast" kan användas.

Bilagor:

Planutkast

Planbeskrivning

Kulturmiljö- och landskapsutredning

          Bilaga 1, rakennuslistaus, på finska

          Bilaga 2, rakennusinventointikortit, på finska

Program för deltagande och bedömning

Blankett: Åsikt om planutkast