Kontaktuppgifter

Serviceområdet för tekniska tjänster

Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad
E-post: fornamn.efternamn@krs.fi

Tekniska centralen

Niklas Brandt, t.f. teknisk direktör

Tfn. 040 559 9229 

Niskala Markku, planläggningskoordinator

Tfn. 040 847 7400

Kindt Christina, kanslisekreterare

Tfn. 040 356 6448

 

Fastigheter

Lindell Stefan, arbetsledare

Tfn. 040 148 9005

Anttila Anneli, serviceförman

Tfn. 040 559 5528

Westberg Jaana, serviceförman (vikarie)

Tfn. 040 559 5528

Forsman Helena, sekreterare

Tfn. 040 195 5885

 

KRS-Gatu


Brandt Niklas, vägbyggmästare

Tfn. 040 545 0021 

Granlund Joachim, arbetsledare

Tfn. 040 560 3308

Virtanen Jarmo, planskötare

Tfn. 0400 765 282

Berglund Terés, sekreterare

Tfn. 040 591 9801

Byggnadstillsyn

Öhman Niklas, byggnadsinspektörens ersättare

Tfn. 040 182 2122

Myllyniemi, Ari-Johan, byggnadsinspektörens ersättare

E-post: fornamn.efternamn@krs.fi

Forsman-Mäki Yvette, sekreterare

Tfn. 040 675 5013


Mätningsavdelningen

Storsjö Magnus, mätningstekniker och kartläggning av byggnadsbestånd, vikarierande markanvändningschef

Tfn. 050 350 2736

KRS-Vatten

Hakala Ari, vattenförsörjningschef

Tfn. 0400 662 892 

Ådjers Kaj, vattenverksskötare (vikarie)

Tfn. 0400 560 165

Mannfolk Milena, sekreterare

Tfn. 050 525 9647, 06-2216 229

 

Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy 

Heinonen Tom, verkställande direktör

Tfn. 040 847 1440

Viikilä Maria, sekreterare

Tfn. 050 595 2345

 

Miljövård, miljöhälsovård och veterinärvård handhas genom ett samarbetsavtal med Västkustens miljöenhet.