Kontaktuppgifter

Serviceområdet för tekniska tjänster

Adress: Lappfjärdsvägen 10, vån.2, 64100 Kristinestad
E-post: fornamn.efternamn@krs.fi

 

Tekniska centralen

Ragnäs Anton, teknisk direktör 
Tfn. 040 559 9229

Niskala Markku, planläggningskoordinator
Tfn. 040 847 7400

Kindt Christina, kanslisekreterare
Tfn. 040 356 6448

 

KRS-Fastigheter

Tåg Ruben, t.f. fastighetschef
Tfn. 040 735 7228

Lindell Stefan, arbetsledare
Tfn. 040 148 9005

Anttila Anneli, serviceförman
Tfn. 040 559 5528

Pöntinen Anna, serviceförmannens vikarie

Forsman Helena, sekreterare
Tfn. 040 195 5885

 

KRS-Gatu

Brandt Niklas, vägbyggmästare
Tfn. 040 545 0021 

Granlund Joachim, arbetsledare
Tfn. 040 560 3308

Virtanen Jarmo, planskötare
Tfn. 0400 765 282

Berglund Terés, sekreterare
Tfn. 040 591 9801

 

Byggnadstillsyn

Byggnadsinspektör

Tfn. 040 182 2122

Forsman-Mäki Yvette, sekreterare

Tfn. 040 675 5013

 

Mätningsavdelningen

Koskinen Lauri, tf. markanvändningschef
Tfn. 040 356 6450

Storsjö Magnus, mätningstekniker och kartläggning av byggnadsbestånd
Tfn. 050 350 2736

 

KRS-Vatten

Hakala Ari, vattenförsörjningschef
Tfn. 0400 662 892 

Ådjers Kaj, vattenverksskötare 
Tfn. 0400 560 165

Mannfolk Milena, sekreterare
Tfn. 050 525 9647, 06-2216 229

 

Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy 

Heinonen Tom, verkställande direktör
Tfn. 040 847 1440

Viikilä Maria, sekreterare
Tfn. 050 595 2345

 

Miljövård, miljöhälsovård och veterinärvård handhas genom ett samarbetsavtal med Västkustens miljöenhet.