Kontaktuppgifter

Serviceområdet för samhällsbyggnad
Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad
e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi

 

Markku Niskala, tf. teknisk direktör
Tfn 040 559 9229

Anttila Anneli, serviceförman (fastigheter)
Tfn 040 559 5528

Brandt Niklas, vägbyggmästare (Krs-Gatu)
Tfn 040 545 0021

Forsman-Mäki Yvette,sekreterare (byggnadstillsyn)
Tfn 06-221 6266

Grannas Emilia, mätningstekniker
Tfn 040 354 7772

Hakala Ari,vattenförsörjningschef (Krs-Vatten)
Tfn. 0400 66 2892

Heikkinen Hannu, byggnadsinspektör
Tfn. 040 182 2122

Frönäs Rainer, arbetsledare (Krs-Gatu)
Tfn. 040 560 3308

Nylund Birgitta, kanslisekreterare
Tfn. 06-2216229, 040 356 6448

Viikilä Maria, sekreterare (Krs-Gatu)
Tfn 06-2216 232, 040 591 9801

Söderlund Peter, vattenverksskötare (Krs-Vatten)
Tfn 0400 560 165

Virtanen Jarmo, planskötare
Tfn 0400 765 282

Forsman Helena, sekreterare (fastigheter)
Tfn 040 195 5885

Lindell Stefan, arbetsledare (fastigheter)
Tfn 040 148 9005

Sahlgren Reetta-Maria, teknisk assistent
Tfn 050 477 4170

Storsjö Magnus, kartläggning av byggnadsbestånd
Tfn 050 350 2736

Östersund Tony, markanvändningschef
Tfn 040 356 6450

 

Fast. Krs Bostäder-Kiinteistö Oy 
Heinonen Tom, verkställande direktör
Tfn 040 847 1440

 

Miljövård,miljöhälsovård och veterinärvård handhas genom ett samarbetsavtal med Västkustens miljöenhet