Kontaktuppgifter

Serviceområdet för tekniska tjänster

Adress: Lappfjärdsvägen 10, vån.2, 64100 Kristinestad
E-post: fornamn.efternamn@krs.fi

 

Tekniska centralen

Ragnäs Anton, teknisk direktör 

Tfn. 040 559 9229

Niskala Markku, planläggningskoordinator

Tfn. 040 847 7400

Kindt Christina, kanslisekreterare

Tfn. 040 356 6448

 

KRS-Fastigheter

Tåg Ruben, t.f. fastighetschef

Tfn. 040 735 7228

Lindell Stefan, arbetsledare

Tfn. 040 148 9005

Anttila Anneli, serviceförman

Tfn. 040 559 5528

Pöntinen Anna, serviceförmannens vikarie


Forsman Helena, sekreterare
Tfn. 040 195 5885

 

KRS-Gatu

Brandt Niklas, vägbyggmästare

Tfn. 040 545 0021 

Granlund Joachim, arbetsledare

Tfn. 040 560 3308

Virtanen Jarmo, planskötare

Tfn. 0400 765 282

Berglund Terés, sekreterare

Tfn. 040 591 9801

Byggnadstillsyn

Långgård Lena, byggnadsinspektör

Tfn. 040 182 2122

Forsman-Mäki Yvette, sekreterare

Tfn. 040 675 5013


Mätningsavdelningen

Koskinen Lauri, tf. markanvändningschef

Tfn. 040 356 6450

Storsjö Magnus, mätningstekniker och kartläggning av byggnadsbestånd

Tfn. 050 350 2736

 

KRS-Vatten

Hakala Ari, vattenförsörjningschef

Tfn. 0400 662 892 

Ådjers Kaj, vattenverksskötare 

Tfn. 0400 560 165

Mannfolk Milena, sekreterare

Tfn. 050 525 9647, 06-2216 229

 

Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy 

Heinonen Tom, verkställande direktör

Tfn. 040 847 1440

Viikilä Maria, sekreterare

Tfn. 050 595 2345

 

Miljövård, miljöhälsovård och veterinärvård handhas genom ett samarbetsavtal med Västkustens miljöenhet.