Kontaktuppgifter

Serviceområdet för tekniska tjänster

Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad
e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi

 

Niskala Markku, tf. teknisk direktör
Tfn. 040 559 9229

Anttila Anneli, serviceförman (fastigheter)
Tfn. 040 559 5528

Tåg Ruben, tf. vägbyggmästare (Krs-Gatu)
Tfn. 040 545 0021 

Forsman-Mäki Yvette, sekreterare (byggnadstillsyn)
Tfn. 06-2216266, 040 6755013

Storsjö Magnus, tf. mätningstekniker
Tfn. 050-3502736

Hakala Ari, vattenförsörjningschef (Krs-Vatten)
Tfn. 0400 66 2892

Heikkinen Hannu, byggnadsinspektör
Tfn. 040 182 2122

Granlund Joachim, arbetsledare (Krs-Gatu)
Tfn. 040 560 3308

Nylund Birgitta, kanslisekreterare
Tfn. 06-2216229, 040 356 6448

Berglund Terés, sekreterare (Krs-Gatu) vikarie
Tfn. 040 591 9801

Ådjers Kaj, vattenverksskötare (Krs-Vatten) vikarie
Tfn. 0400 560 165

Virtanen Jarmo, planskötare
Tfn. 0400 765 282

Forsman Helena, sekreterare (fastigheter)
Tfn. 040 195 5885

Lindell Stefan, arbetsledare (fastigheter)
Tfn. 040 148 9005

Sahlgren Reetta-Maria, teknisk assistent 
Tfn. 050 477 4170

Storsjö Magnus, kartläggning av byggnadsbestånd
Tfn. 050 350 2736

Östersund Tony, markanvändningschef
Tfn. 040 356 6450

Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy 
Heinonen Tom, verkställande direktör
Tfn 040 847 1440

Viikilä Maria, sekreterare KRS Bostäder Tfn. 050 545 2345

 

Miljövård,miljöhälsovård och veterinärvård handhas genom ett samarbetsavtal med Västkustens miljöenhet