KRS Gatu

Besöksadress 

Administration: Tekniska Centralen, KRS Gatu, Lappfjärdsvägen 10 (2:a vån.), 64100 Kristinestad
Depån: KRS Gatu, Lappfjärdsvägen 163 D, 64100 Kristinestad

Verksamhetsidé 

KRS Gatu har helhetsansvaret för trafiklederna, allmänna områden och idrottsanläggningarna. Vid planering och byggande anpassas våra områden till såväl gammal som ny stadsmiljö och till landsbygdsmiljö. Enheten leds av vägbyggmästare Niklas Brandt tel. 040 545 0021.

Torgplatser

Torgplatser eller övriga parkområden som hör under KRS Gatus verksamhetsområde bokas per telefon 040 5919 801 eller e-post teres.berglund@krs.fi. En karta över torgplatserna finns här. (png 1,19 MB)