Utmärkning och lägessyn

Utmärkande av nybyggnaders plats

Om det i byggnadslovet, under rubriken "Syneförrättningar", finns antecknat att byggnaden skall utmärkas i terrängen eller att lägessyn skall utföras, bör dessa åtgärder beställas från mätningsverksamheten.
Utmärkningen beställs före byggnadsarbetet påbörjas och lägessynen efter att grunden blivit lagd.
Åtgärderna bör beställas med beaktande av en leveranstid på ca 2 dagar.
Avgiften för ovannämnda åtgärder faktureras i samband med byggnadslovet.

Kontaktperson

Magnus Storsjö, mätningstekniker
Tfn 050-3502736

e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi
Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 KRISTINESTAD