Samhällsbyggnad allmänt

Regeringen konstaterade måndagen 16.3.2020 att undantagsförhållande råder i Finland med anledning av coronavirusutbrottet. BESÖK PÅ KONTORET skall tillsvidare bokas på förhand, ring eller ta kontakt via epost.

Besökstid enligt överenskommelse (gäller alla dagar)

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10 , 64100 Kristinestad

Postadress: PB 13 , 64101 Kristinestad

Telefon 06 2216200 /växel eller direktnummer (se kontaktuppgifter)

E-mail fornamn.efternamn@krs.fi

Vattenförsörjning: FELANMÄLNINGAR tel. 040 674 3550 (dejournummer)

Serviceområdet för samhällsbyggnad ordnar och utvecklar myndighetsutövning samt teknisk service för stadens verksamhet och invånare, företag samt samfund.

Serviceområdet för samhällsbyggnad underlyder nämnden för samhällsbyggnad och leds av: 

Teknisk direktör 

I administrativa ärenden kan kontakt tas med:

Kanslisekreterare Birgitta Nylund, tfn 06-221 6229.

Personalen står till tjänst med den service som finns omnämnd på våra hemsidor och vi är tacksamma för feedback och förslag till förbättringar av den service vi ger Er.