Serviceområdet för tekniska tjänster

Besök på kontoret bokas på förhand, ring eller ta kontakt via e-post.

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10 (2:a vån.) 64 100 Kristinestad

Postadress: PB 13 , 64 101 Kristinestad

Telefon 06 2216200 /växel eller direktnummer (se kontaktuppgifter)

E-post: fornamn.efternamn@krs.fi

Vattenförsörjning: Felanmälningar tel. 040 674 3550 (dejournummer)

Serviceområdet för tekniska tjänster ordnar och utvecklar myndighetsutövning samt teknisk service för stadens verksamhet och invånare, företag samt samfund.

Serviceområdet för tekniska tjänster underlyder Tekniska nämnden och leds av: 

Teknisk direktör Anton Ragnäs, tfn 040 559 9229

I administrativa ärenden kan kontakt tas med:

Kanslisekreterare Christina Kindt, tfn 040 356 6448.

Personalen står till tjänst med den service som finns omnämnd på våra hemsidor och vi är tacksamma för feedback, felanmälningar och förslag till förbättringar av den service vi ger er.