Serviceområdet för välfärd

Välkommen till oss!

En del har frågat och somliga undrar vad är skillnaden på stadens serviceområde för välfärd och Österbottens välfärdsområde?

Serviceområdet för välfärd arbetar med hälsofrämjande verksamhet och omfattar bl.a. tjänster för medborgarinstitutet, Lappfjärds folkhögskola, idrottsverksamhet, kultur- och museiverksamhet, biblioteksverksamhet, ungdomsarbete, sysselsättning och integration. Vårt mål är att skapa gemenskap, livskraft och meningsfull fritid för våra invånare. Vi tror på att om människans psykiska mår bra, så mår också den fysiska kroppen bättre. Österbottens välfärdsområde ger sedan service i hälsovårdsfrågor.

Kristinestad erbjuder mångsidiga fritidsmöjligheter och ett gott utbud av olika typer av evenemang. Ett rikt föreningsliv är en av guldstenarna i Kristinestad. 

Serviceområdet för välfärds kansli
Besöksadress: Västra Långgatan 34 B
Postadress PB 13,
64 101 Kristinestad

Kansliet öppet vardagar kl. 9-11 och 13-15. 

 

Välfärdsdirektör Emilia Mattsson Nortamo
emilia.mattsson.nortamo@krs.fi, tfn. 040 667 9597

Tf rektor för medborgarinstitutet Alexandra Teir
alexandra.teir@krs.fi, tfn. 040 1544 805 

Tf biblioteksdirektör Leena Eränen
leena.eranen@krs.fi, tfn 040 675 5020

Kultursekreterare Riitta Raikio-Söderlund
riitta.raikio-soderlund@krs.fi, tfn 040-5085 230

Museichef Tarja Aurell
tarja.aurell@krs.fi, tfn 040 848 6550

Verksamhetsledare för ungdomsarbete Jessica Bårdsnes
jessica.bardsnes@krs.fi, tfn 040 508 5240

Idrottsinstruktör och verksamhetsledare för simhallen Anders Wahlberg
anders.wahlberg@krs.fi, tfn 040 5244 418

Tf rektor för Lappfjärds folkhögskola Casper Sahlström
casper.sahlstrom@krs.fi, tfn 040 845 6870

Integrationskoordinator Anette Hakala
anette.hakala@krs.fi, tfn 040 628 8030

 ledningsgruppen