Miljömärkningar

Vilka finns det och vad betyder de?

Miljömärkningar kan ge dig information om en vara du tänker köpa och dess påverkan på miljö och hållbarhet. För dig som vill göra mer hållbara val i vardagen kan miljömärkningarna fungera som ett verktyg för att välja produkter vars miljöpåverkan är mindre. 

Det kan vara svårt att hålla reda på alla olika miljömärkningar och veta vad de står för, samtidigt är det viktigt att komma ihåg att alla miljömärkningar inte är seriösa. Se upp för så kallad ”greenwashing” som innebär att företag marknadsför sig som mer hållbara än de i själva verket är, exempelvis genom att använda sig av påhittade miljömärkningar och symboler utan egentlig betydelse. Vi listar några etablerade miljömärkningar som det är värt att hålla utkik efter.

 

Europalövet logo

Europalövet - symbolen för ekologiskt jordbruk

I den ekologiska odlingen använder man inte konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Fodret till djuren är i huvudsak producerat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vistas utomhus och att de får utlopp för sina naturliga beteenden. För att få märka livsmedel som ekologiska krävs att de innehåller minst 95 procent ekologiska ingredienser och att alla steg i produktionen har varit kontrollerade av ekologiska kontrollorgan.

 

 

Solmärket logo

Solmärket (Luomu) - minst 95 procent ekologiska ingredienser

Märket kan beviljas kontrollerad ekologisk produktion under finländsk myndighetstillsyn. Märkningen hittas på ekologiska jordbruksprodukter, livsmedel, foder och alkoholdrycker. 

 

 

Nyckelpigan logo

Nyckelpigan - märket för finländska ekoprodukter

Nyckelpigemärket kan enbart beviljas finländska ekoproduketer, producerade enligt Förbundet för ekologisk odlings produktionsregler. För jordbruksprodukter gäller att upp till 100 procent av råvaran ska vara av inhemskt ursprung, för förädlade produkter minst 75 procent. 

 

 

Krav logo

Krav - svensk ekomärkning

Krav är en svenska ekomärkning, men eftersom även svenska produkter finns i våra butikshyllor är märket värkt att ha koll på. KRAV-märkt mat är ekologisk och har dessutom höga krav på biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, god djurvälfärd och goda arbetsvillkor för anställda. Den krav-märkta maten behöver inte vara svensk, utan märkningen kan återfinnas även på produkter som kaffe och kakao. 

 

 

Fairtrade logo

Fairtrade - Rättvis handel

Rättvis handel är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.

 

 

Msc logo

MSC - hållbart fiske

MSC (Marine Stewardship Council) är en internationell organisation som arbetar för miljömärkning av fisk och skaldjur. Miljömärket visar att fisken förvaltas väl, kommer från livskraftiga bestånd och att åtgärder vidtagits för att minska inverkan på havsmiljön.

 

 

Svanen logo

Svanen – ett nordiskt miljömärke

Svanenmärket visar att en produkt hör till de mest miljöanpassade inom sin produktkategori. Krav ställs bland annat på energi- och resursförbrukning, utsläpp samt innehåll av miljöfarliga ämnen. Svanen bedömer produktens miljöpåverkan under hela livscykeln, från råvara till avfall.

 

 

Ecolabel logo

EU Ecolabel - Europas motsvarighet till Svanen

Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer, i Finland är det Ympäristömerkintä Suomi Oy som är ansvariga för märkningen. Märkningen kallas också EU-Blomman.  EU-Blomman fungerar på samma sätt som Svanen.

 

 

Gots logo

GOTS - Miljömärkning för textiler

GOTS – Global Organic Textile Standard – är den internationella miljömärkningen för textil. Miljömärkningen omfattar hela livscykeln från råvara till färdig textil, dvs bearbetning, tillverkning, paketering, märkning, handel och distribution. GOTS ställer även krav på arbetsförhållanden i tillverkningsfabrikerna.

 

 

oeko tex

Öko-Tex 100 - Produktmärkning för textilier och tillbehör

Öko-Tex Standard 100 är en global märkningsstandard som sätter gränsvärden för ett antal kända miljö- och hälsofarliga ämnen. Öko-Tex certifiering testar mot lagstadgade föreskrifter om förbjudan ämne som tex azo-färgämnen, cancerogena och allergena färgämnen, ftalater, formaldehyd, pesticider, tungmetaller, vissa klororganiska och tennorganiska föreningar, bilogist aktiva produkter och flamskyddsmedel. Förutom tester mot lagstadagade kemikalier så testas även mot hälsovådliga kemikalier som ännu inte har reglerats mot lag.

 

 

Energiklass märke

Energiklass

Märkningen anger hur miljövänlig en produkt är. Märkningen finns för vitvaror och tv-apparater. Skalan går från A till G där A är bäst. Det finns även tillagt en symbolskala med plustecken; A+,  A++ och A+++. A+++ är den mest miljövänliga, såvida att produkten drar minst energi. Märkningen är obligatorisk i hela Europa.

 

 

Ekoenergy logo

EKOenegry – den internationella miljömärkningen för energi

Energi som säljs med miljömärket EKOenergy uppfyller strikta hållbarhetskriterier.  Man samlar i även in pengar till vår klimatfond, som används för att finansiera projekt för förnybar energi i utvecklingsländer. Märkningen står för högkvalitativ och förnybar elektricitet, gas, uppvärmning och nedkylning.