Kartor

Baskartor

Mätningsverksamheten svarar för Kristinestads egen kartproduktion. Vi har baskartor över centrumområdet i stamstaden samt över följande byacentra: Tjöck, Lålby, Lappfjärd, Dagsmark och Sideby samt över Bötombergen. Kartorna är i numerisk form.

Prisuppgifter

Byggnadslovskarta (kompletterad tomtkarta)

Behövs vid ansökan om byggnadslov.

Av kartan framgår gällande fastighetsuppgifter (gränser, areal, tomtnummer m.m.), behövliga uppgifter från baskartan (byggnader m.m.) samt gällande detaljplanebestämmelser.

Pris 40 €.

Adresskartor

Adresskartan är dubbelsidig, i storlek A1 och i fyrfärgstryck. Första sidan innehåller adresskartor över Kristinestads och Lappfjärds centrum samt objektindex, gatu- och vägnamnsförteckning m.m. Adresskartan finns också i numerisk form på stadens hemsida. På andra sidan finns adresskartan över glesbygdsområdet (hela kommunen) med vägnamnsförteckning samt utdrag ur GT-kartan.

Kontaktpersoner:

Tony Östersund, markanvändningschef (tjänstledig)
Tfn 06-2216233, 040-3566450
Fax: 06-2216285

Magnus Storsjö, mätningstekniker och t.f. markanvändningschef
Tfn 050-3502736
Fax: 06-2216285

e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi
Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 KRISTINESTAD