Kartor

Baskartor

Mätningsverksamheten svarar för Kristinestads egen kartproduktion. Vi har baskartor över centrumområdet i stamstaden samt över följande byacentra: Tjöck, Lålby, Lappfjärd, Dagsmark och Sideby samt över Bötombergen. Kartorna är i numerisk form.

Prisuppgifter (pdf, 427 kB)

Byggnadslovskarta (jpg, 1,59 MB) (kompletterad tomtkarta)

Behövs vid ansökan om byggnadslov.

Av kartan framgår gällande fastighetsuppgifter (gränser, areal, tomtnummer m.m.), behövliga uppgifter från baskartan (byggnader m.m.) samt gällande detaljplanebestämmelser.

Pris 40 €.

Adresskartor

Adresskartan är dubbelsidig, i storlek A1 och i fyrfärgstryck. Första sidan innehåller adresskartor över Kristinestads och Lappfjärds centrum samt objektindex, gatu- och vägnamnsförteckning m.m. Adresskartan finns också i numerisk form på stadens hemsida. På andra sidan finns adresskartan över glesbygdsområdet (hela kommunen) med vägnamnsförteckning samt utdrag ur GT-kartan.

Kontaktpersoner:

Lauri Koskinen, tf. markanvändningschef
Tel. 040 356 6450

Magnus Storsjö, mätningstekniker 
Tfn 050 350 2736

e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi
Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 KRISTINESTAD