Detaljplanändring för Åsändan

Detaljplanändring för Åsändan

Programmet för deltagande och bedömning av detaljplanändring för Åsändan är offentligt framlagt till påseende enligt MBL 62 § samt MBF 30 § under tiden 20.6.2024-12.8.2024 på kommunens webbplats (Boende och miljö -> Aktuella planer)

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplaneändring för Åsändan) och lämnas in senast  12.8.2024.

Även elektroniska blanketten " Åsikt om PDB " kan användas.

Programmet för deltagande och bedömning (2633 kb)