Småbarnspedagogik

Hej, och välkommen till småbarnspedagogiken i Kristinestad!

I Kristinestad finns 4 kommunala daghem, antalet barn i dagvård uppgår för närvarande till närmare 300. Inom kommunen finns familjedagvårdare i eget hem och ett gruppfamiljedaghem. Vi erbjuder eftermiddagsvård för förskoleelever och skolelever i årskurserna ett och två.

Inom småbarnspedagogiken i Kristinestad ser vi tvåspråkighet som en rikedom. Att främja tvåspråkighet genomsyrar all verksamhet. Vi arbetar aktivt för att skapa goda relationer mellan språkgrupperna och ett gott samhällsklimat. Vi vill främja intresset att och lusten att kommunicera på det andra inhemska språket. Samtliga daghem i Kristinestad är fullständigt tvåspråkiga i Kristinestad. Vi strävar till att ha personal med både svenska och finska på varje avdelning.

I Kristinestad har vi en ny handlingsplan för språkutveckling inom småbarnspedagogiken. Transspråkande är den pedagogiska metod vi använder oss av för att främja tvåspråkigheten.

Vi ser att alla anställda på daghemmet har en central roll när det gäller att stödja barnen i att träna och utveckla sociala och emotionella färdigheter. Personalen ska tillsammans med barnen lära sig att upptäcka och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.

Under verksamhetsåret 2022-2023 har vi som tema: Närmat och rörelse i skolan/dagis.

Dagvårdsalternativ

Vårddagar per månad räknas enligt följande. Varje månad sätts en utjämningsdag till så att dagarna räcker varje månad.

För vård 2 dagar/vecka behövs totalt 9 vårddagar/månad
För vård 3 dagar/vecka behövs totalt 13 vårddagar/månad
För vård 4 dagar/vecka behövs totalt 17 vårddagar/månad
För vård 5 dagar/vecka behövs totalt 21 vårddagar/månad
Dagvård max 5 timmar/dag är halvdagsvård
Dagvård över 5 timmar/dag är heldagsvård

Logo som bild


Kontaktuppgifter

Chef för småbarnspedagogiken
Annika Heikkilä, 040 5666018

Byråsekreterare
Sarah Kortell, 040 5743116

Speciallärare inom småbarnspedagogik
Jennifer Lindqvist, 050 4704509
Silja Tanttari, 040 6886634

 

 


Kristinestads plan för småbarnspedagogik: Plan för småbarnspedagogik pdf (755,64 kb)

Vår språkplan: Handlingsplan för språkutveckling pdf (412,73 kb)