Småbarnspedagogik

 

Hej, och välkommen till småbarnspedagogiken i Kristinestad!
 

I Kristinestad finns 4 kommunala daghem, antalet barn i dagvård uppgår för närvarande till ca 300. Inom kommunen finns familjedagvårdare i eget hem och två gruppfamiljedaghem. Dagvård erbjuds både på finska och svenska. Eftermiddagsvård för förskoleelever och skolelever i årkurserna ett och två finns på daghemmmen.

Chef för småbarnspedagogiken: Annika Heikkilä tel. 040-5666 018

Byråsekreterare: Sarah Grannas tel. 040-5743 116

Specialbarnträdgårdslärare: Mia Rosengård tel. 0400-166 240

 

Här hittar du: Planen för småbarnspedagogik

Se mer under respektive dagvårdsplats, samt blanketter

Ansökan om dagvård

Ansökningstiden för dagvårdsplatser annonseras i lokaltidningarna på våren. Dagvårdsplatser kan också ansökas året runt, ansökan skall ifyllas och inlämnas senast 4 månader innan önskad vård skall börja. Om behovet av dagvård inte kan förutses och behovet att snabbt få en vårdplats beror på att föräldrarna/föräldern har fått arbete, börjat studera eller omskola sig, skall ansökan ifyllas och inlämnas så snabbt som möjligt, dock två veckor innan vården skall börja.

Ansökningsblanketter fås från dagvårdsenheterna och barnomsorgschefen eller här Ansökningsblankett för dagvård. Ansökningsblanketten inlämnas till barnomsorgschefen eller till det dagvårdsenhet där man i första hand ansöker om vård för sitt barn.

Daghemsföreståndarna  svarar på frågor om daghemmens verksamhet och barnomsorgschefen svarar på frågor angående familjedagvård och dagvård i övrigt.

Dagvårdsavgifter

Avgifterna för daghems- och familjedagvård bestäms enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Dagvårdens månadsavgift bestäms utgående från familjens storlek och bruttoinkomster. Faktureringen sker månatligen i efterhand, telefonnummer till faktureringen 040-5743116.

När dagvården upphör skall uppsägningen göras skriftligen, för familjedagvården 60 kalenderdagar före vården upphör och för daghemmen 2 veckor före vården upphör.