Småbarnspedagogik

Hej, och välkommen till småbarnspedagogiken i Kristinestad!

I Kristinestad finns 4 kommunala daghem, antalet barn i dagvård uppgår för närvarande till ca 300. Inom kommunen finns familjedagvårdare i eget hem och två gruppfamiljedaghem.

Dagvård erbjuds både på finska och svenska. Eftermiddagsvård för förskoleelever och skolelever i årskurserna ett och två finns på daghemmen.

 

Logo som bild

Kontaktuppgifter

Chef för småbarnspedagogiken
Annika Heikkilä, 040 5666018

Byråsekreterare
Sarah Kortell, 040 5743116

Speciallärare inom småbarnspedagogik
Mia Rosengård, 040 0166240
Jennifer Lindqvist, 050 4704509
Heli Kankaanpää, 040 3589834

 

 

 

 


Kristinestads plan för småbarnspedagogik: Plan för småbarnspedagogik pdf (738,18 kb)

Vår språkplan: Handlingsplan för språkutveckling pdf (412,73 kb)

 

Ansökan om dagvård

Du kan ansöka om dagvårdsplats inom småbarnspedagogiken året runt. Vi beaktar önskemålen och försöker finna den lösning som på bästa sätt stöder barnets behov. Det är lättare för oss att tillgodose önskemålen om ansökan till småbarnspedagogiken inlämnas i god tid innan den planerade starten, senast 4 månader innan. Om behovet av dagvård inte kan förutses på grund av att föräldrarna/föräldern har fått arbete eller börjat studera skall ansökan ifyllas och inlämnas så snabbt som möjligt, dock senast två veckor innan vården skall börja.

Ansökningen görs via småbarnspedagogikens webbportal. För att kunna använda tjänsterna bör man ha personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Beslutet skickas till den e-postadress som familjen uppgett. Vid behov av ändringar i den redan inskickade ansökan, kontakta chefen för småbarnspedagogik. Se mer under respektive dagvårdsplats.

Småbarnspedagogikens webbportal

 

Dagvårdsalternativ

Vårddagar per månad räknas enligt följande. Varje månad sätts en utjämningsdag till så att dagarna räcker varje månad.

  • För vård 2 dagar/vecka behövs totalt 9 vårddagar/månad
  • För vård 3 dagar/vecka behövs totalt 13 vårddagar/månad
  • För vård 4 dagar/vecka behövs totalt 17 vårddagar/månad
  • För vård 5 dagar/vecka behövs totalt 21 vårddagar/månad

Dagvård max 5 timmar/dag är halvdagsvård
Dagvård över 5 timmar/dag är heldagsvård