Småbarnspedagogik

Hej, och välkommen till småbarnspedagogiken i Kristinestad!

I Kristinestad finns 5 kommunala daghem, antalet barn i dagvård uppgår för närvarande till närmare 300. Inom kommunen finns också familjedagvårdare i eget hem och ett gruppfamiljedaghem. Vi erbjuder kompletterande småbarnspedagogik och eftermiddagsverksamhet för förskolelever och skolelever i årskurserna ett och två.

Inom småbarnspedagogiken i Kristinestad ser vi tvåspråkighet som en rikedom. Att främja tvåspråkighet genomsyrar all verksamhet. Vi arbetar aktivt för att skapa goda relationer mellan språkgrupperna och ett gott samhällsklimat. Vi vill främja intresset att och lusten att kommunicera på det andra inhemska språket. Samtliga daghem i Kristinestad är fullständigt tvåspråkiga. Vi har personal med både svenska och finska som modersmål på varje avdelning.

I Kristinestad har vi en handlingsplan för språkutveckling inom småbarnspedagogiken. Transspråkande är den pedagogiska metod vi använder oss av för att främja tvåspråkigheten.

Vi ser att alla anställda på daghemmet har en central roll när det gäller att stödja barnen i att träna och utveckla sociala och emotionella färdigheter. Personalen ska tillsammans med barnen lära sig att upptäcka och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.

Småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.2.2024

Fr.o.m. 1.2.2024 erbjuder småbarnspedagogiken i Kristinestad timbaserad småbarnspedagogik.

Detta innebär att vårdnadshavarna istället för dagar/månad nu kommer anhålla om timmar/vecka.

Barnets närvaro/frånvaro fyller ni som vanligt i webbportalen. Uppgifterna låses en vecka på förhand natten mellan söndag och måndag.

VESA finns som applikation som man kan ladda ner till mobiltelefonen så att ni lättare kan anmäla när- och frånvaro, se beslut och göra nya ansökningar.

Timgränserna som ligger till grund för varje barns vårdavtal och fakturering är följande:

Timmar/vecka:                Procent av heldagsavgiften
1-14 h/vecka                            50 %
15-20 h/vecka                          60 %
21-27 h/vecka                          70 %
28-34 h/vecka                          85 %
minst 35 h/vecka                     100 %

Info om klientavgifterna inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2024 hittas här: pdf (294,96 kb)

Logo som bild


Kontaktuppgifter

Chef för småbarnspedagogiken
Annika Heikkilä, 040 5666018
annika.heikkila@krs.fi

Byråsekreterare
Sarah Kortell, 040 5743116
sarah.kortell@krs.fi

Speciallärare inom småbarnspedagogik
Jennifer Lindqvist, 050 4704509
Silja Tanttari, 040 6886634

 

 


Kristinestads plan för småbarnspedagogik: Plan för småbarnspedagogik pdf (755,64 kb)

Vår språkplan: Handlingsplan för språkutveckling pdf (412,73 kb)