Småbarnspedagogik

Hej, och välkommen till småbarnspedagogiken i Kristinestad!
I Kristinestad finns 4 kommunala daghem, antalet barn i dagvård uppgår för närvarande till ca 300. Inom kommunen finns familjedagvårdare i eget hem och två gruppfamiljedaghem. Dagvård erbjuds både på finska och svenska. Eftermiddagsvård för förskoleelever och skolelever i årkurserna ett och två finns på daghemmmen.

Chef för småbarnspedagogiken: Annika Heikkilä tel. 040-5666 018

Byråsekreterare: Sarah Grannas tel. 040-5743 116

Specialbarnträdgårdslärare: Mia Rosengård tel. 0400-166 240 och Fanny Mangström tel. 050-4704 509

Ansökan om dagvård

Du kan ansöka om dagvårdsplats inom småbarnspedagogiken året runt. Vi beaktar önskemålen och försöker finna den lösning som på bästa sätt stöder barnets behov.
Det är lättare för oss att tillgodose önskemålen om ansökan till småbarnspedagogiken inlämnas i god tid innan den planerade starten, senast 4 månader innan. Om behovet av dagvård inte kan förutses på grund av att föräldrarna/föräldern har fått arbete eller börjat studera skall ansökan ifyllas och inlämnas så snabbt som möjligt, dock senast två veckor innan vården skall börja.

Ansökningen görs via

Småbarnspedagogikens webbportal

För att kunna använda tjänsterna bör man ha personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Beslutet skickas till den e-postadress som familjen uppgett. Vid behov av ändringar i den redan inskickade ansökan, kontakta chefen för småbarnspedagogik.

Här hittar du: Planen för småbarnspedagogik

Se mer under respektive dagvårdsplats, samt blanketter

Dagvårdsavgifter

 Avgifter och info

Avgifterna för daghems- och familjedagvård bestäms enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Dagvårdens månadsavgift bestäms utgående från familjens storlek och bruttoinkomster. Faktureringen sker månatligen i efterhand, telefonnummer till faktureringen 040-5743116.

När dagvården upphör skall uppsägningen göras skriftligen, för familjedagvården 60 kalenderdagar före vården upphör och för daghemmen 2 veckor före vården upphör.