Personal

Marina Grindgärds, rektor

marina.grindgards@krs.fi

Carina Jansson , klasslärare

carina.jansson@krs.fi

Minna Lillmals, klasslärare

minna.lillmals@krs.fi

Nina Nyholm,  klasslärare

nina.nyholm@krs.fi

Sari Mattila, klasslärare

sari.mattila@krs.fi

Marina Villgren, speciallärare

marina.villgren@krs.fi

Anna Neuman, klasslärare

anna.neuman@krs.fi

Emma Backman, skolgångsbiträde

Jaana Söderqvist, skolgångsbiträde

My Blomström, skolgångsbiträde

Övrig personal

Susanne Gröndahl, köksa

Kristina Storås, köksbiträde

Simon Berglund, fastighetsskötare