Personal

Marina Grindgärds, rektor

Carina Jansson , klasslärare

Minna Lillmals, klasslärare

Nina Nyholm,  klasslärare

Sari Mattila, klasslärare

Isabelle Back, timlärare

Marina Villgren, speciallärare

Madeleine Heir, klasslärare

Emma Backman, skolgångsbiträde

Jaana Söderqvist, skolgångsbiträde

My Blomström, skolgångsbiträde

Övrig personal

Susanne Gröndahl, köksa

Kristina Storås, köksbiträde

Simon Berglund, fastighetsskötare

 Kontakt:

förnamn.efternamn@krs.fi