Personal

Läsåret 2023-2024

Skolstart tisdagen 8.8.2023 kl 9

Sari Mattila, klasslärare åk 1

Anna Neuman, klasslärare åk 2

Petra Rönnqvist, klasslärare åk 3

Nina Nyholm,  klasslärare åk 4, 

Sebastian Ekroos, klasslärare åk 5

Marina Grindgärds, rektor, klasslärare åk 6

Marina Villgren, speciallärare

Eva Lindqvist, smågruppslärare

Ann-Kristine Norrvik, timlärare

Ida-Helena Patoranta-Blomberg, timlärare

Jaana Söderqvist, skolgångshandledare

Ida Ström, skolgångshandledare

Weronica Norrgård, skolgångshandledare

Mika Kaarre, skolgångshandledare

Övrig personal

Susanne Gröndahl, köksa

Kristina Storås, köksbiträde

Sara Hoxell, skolkurator

Skolhälsovårdare och skolläkare

Simon Berglund, fastighetsskötare

Mirjami Björn, städerska

 Kontakt:

förnamn.efternamn@krs.fi