Allmänt

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!

Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 53:e verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad och erhåller 57 % stats­under­stöd för verksamheten. Genom kurser, studiecirklar och föredrag i olika ämnen erbjuder institutet varje medborgare en möjlighet att öka sina kunskaper och färdigheter samt berika sin fritid. Institutet är tvåsprå­kigt.

KANSLIET finns på Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C (i tredje våningen).
- Serviceområdets direktör, Anette Norrgrann, säkrast anträffbar på kansliet under förmiddagen, övriga tider på telefon. 
- Kanslist Leena Bergvik är anträffbar på kansliet må-fre i september, oktober och december kl. 8-16, i november må, ti och to kl. 8.30-15.00.
- Textillärare Ann-Christine Lundell träffas på kansliet tisd. kl. 9-10.

INSTITUTETS ARBETSÅR 2018-2019
Den egentliga kursverksamheten inleds den 10 september, vecka 37, om inget annat datum meddelas i program­met. Vårterminen inleds den 7 januari 2019.

Under höstlovet vecka 42, d.v.s. 15-21.10.2018 samt under sportlovet vecka 9, 25.2-3.3.2017 förekommer ingen undervisning i stadens skollokaliteter.

INTRÄDESKRAV
Var och en kan delta i kursverksam­heten oberoende av ålder! 

ANMÄLAN
Kursanmälan sker antingen via nätet adress www.opistopalvelut.fi/kristinestad eller tfn. 040-1544805/ Leena, 040-7766530/ Anette. Kursledarna sköter om inskrivningen till kurserna.

ANNULLERINGAR
Kurser med förhandsanmälan är bindande. Om du trots allt inte kan delta i en kurs är det ytterst viktigt att du meddelar kansliet senast tre arbetsdagar innan kursen inleds.

I annat fall faktureras kursavgiften, även om du inte deltar. Ifall du inte tänker fortsätta under vårterminen i en kurs som pågår hela läsåret skall du meddela kansliet i god tid före höstterminens slut.

Alla annulleringar görs till kansliet (INTE till läraren!). Det är speciellt viktigt att annullera en kurs i tid eftersom det ofta finns någon annan som står på väntelistan.

TERMINS-/KURSVISA AVGIFTER
OBS!!! Termins-/kursavgifterna faktureras från kansliet. Avgifterna omnämns skilt för varje kurs i studieprogrammet. För kurser som pågår hela läsåret numreras kurserna terminsvis:xxxxxxH för höstterminenoch xxxxxxV för vårterminen.

STUDIEINTYG
Studieintyg utfärdas efter fullföljd kurs om deltagaren så önskar före arbets­periodens eller kursens slut.

FÖRSÄKRINGAR
Eleverna är inte försäkrade från institutets sida. Eleverna i "farliga" kurser t.ex. trä- och metallslöjd, bör notera detta! Elever under 16 år är försäkrade.

INFORMATION
Institutet meddelar om sin verksamhet genom annonser och notiser i lokalpressen samt på MIs facebooksida: Kristinestads MI - Kristiinankaupungin KO. Kursutbudet finns också på Internet under adress: www.kristinestad.fi/medborgarinstitut

NYA KURSER Förslag till nya kurser kan meddelas på ett lösklippbart blad i studiepro­grammet eller enligt nedanstående kontaktuppgifter.

KONTAKTUPPGIFTER:

Adress Besöksadress: Lappfjärdsvägen 163 C; Postadress: Pb 13, 64101 KRS

Telefon Rektor 040-7766530, Leena 040-1544805, Ann-Christine Lundell 040-7372577.

e-post mi@krs.fi

Internet www.kristinestad.fi/medborgarinstitutet

facebook: Kristinestads MI - Kristiinankaupungin KO

KONTAKTUPPGIFTER TILL GRANNINSTITUTEN OCH FOLKHÖGSKOLORNA

Kontaktuppgifter till granninstituten och folkhögskolorna:

Kaskö medborgarinstitut:
Adress: Bladhska gården, Cneifs stig 1
64260 Kaskö
tfn 2207 211, fax 22070245
e-post: sivistys@kaskinen.fi

 

Web-sida:

www.kasko.fi > Bildnings- och fritidstjänster > Medborgarinstitutet

Kauhajoen kansalaisopisto:
Adress: Hallintotie 5,
61800 Kauhajoki
tfn 24132330
e-post: kansalaisopisto@kauhajoki.fi

 

 

Web-sida:

www.kauhajoki.fi/kansalaisopisto  

Närpes vuxeninstitut/SÖFF
Adress: Vasavägen 764
64220 Yttermark
tfn 050-4403231, 040-1600632, 0400-735075
e-post: vuxeninstitutet@narpes.fi

 

 

Web-sida:

www.narpes.fi > Vuxeninstitutet

AXXELL, Lappfjärds folkhögskola
Adress: Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd
tfn 029 001 7200
e-post: lafo@axxell.fi

 

 

Web-sida: www.axxell.fi/lappfjard

 

Vasa sommaruniversitet
Adress: Wolffskavägen 35
65200 Vasa
tfn +358 6 320 0441 
e-post: info@vasasommaruniversitet.fi

 

Web-sida: http://www.vaasankesayliopisto.fi/

 

a) Grunderna för MI:s kur­savgifter för arbetsperioden 2014-2015:

 1. Enskilda föreläsningar, seminarier och specialkurser;     10-100 €

 2. Kursavgifter utgående från antalet lektioner:

 • 1-5                     lektioner                                                     10 €

 • 6-9                          - ” -                                                         17 €        

 • 10-15                      - ” -                                                         22 €

 • 16-20                      - ” -                                                         27 €

 • 21-26                      - ” -                                                         33 €

 • 27-36                      - ” -                                                         40 €

 • 37-45                      - ” -                                                         45 €

 • 46-54                      - ” -                                                         50 €

  Datakurser

 • 1-3                      lektioner                                                     10 €

 • 4-5                          - ” -                                                         12 €

 • 6-7                          - ” -                                                         17 €

 • 8-9                          - ” -                                                         25 €

 • 10-13                      - ” -                                                         33 €

 • 14-18                      - ” -                                                         38 €

 • 19-25                      - ” -                                                         42 €

 • 26-30                      - ” -                                                         48 €

 • 31-36                      - ” -                                                         52 €

   

 • individuell undervisning på musikinstrument

  (15 min/person/vecka)                                                           30 €
  familjekurser                                                                     10-50 €
  öppna universitetskurser                                   15 €/studiepoäng
  för deltagande i gymnastikkurser kan ett terminskort köpas för 45 € som berättigar till att delta i alla gymnastikkurser

Rektor har rätt att avgöra i vissa gränsfall.

b) För den grundläggande konstundervisningen uppbärs följande avgifter:

 • bildkonst                    65 €/termin + materialavgift (40 lektioner/termin)
  hantverk                    65 €/termin + materialavgift (40 lektioner/termin)
  teaterkonst                35 €/termin + ev. materialkostnader.

För den grundläggande konstundervisningen gäller syskonrabatt för andra barnet 10 €/termin.

Avgifter för enskilda föreläsningar, seminarier och specialkurser bedöms av medborgarinstitutet från fall till fall enligt kostnaderna för kursen.

 

VÄLKOMMEN!

* * * * *

Welcome to Kristiinankaupungin kansalaisopisto

Kristiinankaupungin kansalaisopisto is an adult education center that was founded in 1966. Lifelong and life wide learning is the leading concept for the adult education centre. Anyone can attend the courses, irrespective of their age, profession or educa-tional background. The adult education centre promote cultural and educational equal-ity by offering anyone opportunities for learning citizenship skills and developing their personality. For further information please contact the office, phone 06 2216253, gsm +358 40 7766530, e-mail mi(at)krs.fi or visit http://www.krs.fi/.