Allmänt

 Välkommen till kristinestads medborgarinstitut!

Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 55:e verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad och erhåller ­under­stöd av staten för verksamheten. Genom kurser, studiecirklar och föredrag i olika ämnen erbjuder institutet varje medborgare en möjlighet att öka sina kunskaper och färdigheter samt berika sin fritid. Institutet är tvåsprå­kigt.

Kansliet finns på Västra Långgatan 34 B, 64100 Kristinestad.
- Serviceområdets direktör, Anette Norrgrann, säkrast anträffbar på kansliet under förmiddagen, övriga tider på telefon 0407766530. 
- Sekreterare Alexandra Teir är anträffbar per telefon 0401544805.
- Textillärare Ann-Christine Lundell träffas på kansliet tisdagar kl. 9-10  tfn. 0504645560

Institutets arbetsår2020-2021
Den egentliga kursverksamheten inleds den 14 september, vecka 38, om inget annat datum meddelas i program­met. Vårterminen inleds den 11 januari 2021.

Under höstlovet vecka 42, d.v.s. 14-18.10.2020 samt under sportlovet vecka 9, 1.3-7.3.2021 förekommer ingen undervisning i stadens skollokaliteter.

Inträdeskrav
Var och en kan delta i kursverksam­heten oberoende av ålder! 

Anmälan
Kursanmälan sker antingen via nätet adress www.opistopalvelut.fi/kristinestad eller tfn. 040-1544805/ Alexandra 040-7766530/ Anette och 050-4645560/Ann-Christine 0504645560. Kursledarna sköter om inskrivningen till kurserna.

Annuleringar
Kurser med förhandsanmälan är bindande. Om du trots allt inte kan delta i en kurs är det ytterst viktigt att du meddelar kansliet senast tre arbetsdagar innan kursen inleds.

I annat fall faktureras kursavgiften, även om du inte deltar. Ifall du inte tänker fortsätta under vårterminen i en kurs som pågår hela läsåret skall du meddela kansliet i god tid före höstterminens slut.

Alla annulleringar görs till kansliet (inte till läraren!). Det är speciellt viktigt att annullera en kurs i tid eftersom det ofta finns någon annan som står på väntelistan.

Termins-/kursvisa avgifter
OBS! Termins-/kursavgifterna faktureras från kansliet. Avgifterna omnämns skilt för varje kurs i studieprogrammet. För kurser som pågår hela läsåret numreras kurserna terminsvis:xxxxxxH för höstterminenoch xxxxxxV för vårterminen.

Studieintyg
Om du vill ha intyg över deltagande i en kurs bör du kontakta medborgarinstitutets kansli innan läsåret är slut.

Försäkringar
Eleverna är inte försäkrade från institutets sida. Eleverna i "farliga" kurser t.ex. trä- och metallslöjd, bör notera detta! Elever under 16 år är försäkrade.

Information
Institutet meddelar om sin verksamhet genom annonser och notiser i lokalpressen samt på MIs facebooksida: Kristinestads MI - Kristiinankaupungin KO. Kursutbudet hittas också här.

Nya kurser
Förslag till nya kurser kan meddelas per e-post eller enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter:

Adress Besöksadress: Västra Långgatan 34 B; Postadress: Pb 13, 64101 KRS

Rektor Anette Norrgrann 040-7766530, anette.norrgrann@krs.fi

Sekreterare Alexandra Teir 040-1544805

Ann-Christine Lundell 0504645560, ann-christine.lundell@krs.fi

e-post mi@krs.fi

Facebook: Kristinestads MI - Kristiinankaupungin KO

 

MI:s kur­savgifter för arbetsperioden 2020-2021:

1)     Avgifterna för enskilda föreläsningar, seminarier och specialkurser bedöms av medborgarinstitutet från fall till fall enligt kostnaderna för kursen, minimi 10 €. Dessa kursers minimi-antal och maximi-antal deltagare bedöms också från fall till fall av medborgarinstitutet.

2)     Kursavgift betalas skilt för varje kurs enligt välfärdsnämndens fastställda taxor. Kursavgifterna faktureras med undantag för föreläsningarna som betalas kontant på plats. Om man uteblir från kurser utan att annullera sitt deltagande faktureras kursavgiften i varje fall. Vid anmälan till kurs bör man uppge sin personbeteckning vilken behövs för faktureringen.

3)     individuell undervisning på musikinstrument (15 min/person/vecka)  30 €

4)     individuell språkundervisning 10 lektioner/termin 150 €

5)     familjekurser 10-50 €

6)     Öppna universitetskurser 25 €/studiepoäng

Rektor har rätt att avgöra i vissa gränsfall.

 

För deltagande i gymnastikkurser (kursnumret börjar med 8301) kan ett terminskort köpas från kansliet för 45 € (kontant betalning) som berättigar till att delta i alla gymnastikkurser.

 

För den GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN uppbärs följande avgifter:

-          bildkonst                        65 €/termin, materialavgiften ingår (40 lektioner/termin)

-          hantverk                         65 €/termin, materialavgiften ingår (40 lektioner/termin)

-          teaterkonst                    35,- €/termin + ev. materialkostnader.

 

Hantering av personuppgifter

Vid anmälan till kurser samlas följande personuppgifter in: För- och efternamn, personsignum, adress, e-post, mobiltelefon. Personuppgifterna används för identifiering av kursdeltagarna, fakturering av kursavgifter samt direkta meddelanden gällande kursen. Följande uppgifter behövs för lagstadgad statistik till utbildningsstyrelsen och statistikcentralen: kön, modersmål, utbildningsnivå samt huvudsaklig sysselsättning. Uppgifterna är endast tillgängliga för MIs administrativa personal och överlåts inte till utomstående personer.

 

Welcome to Kristiinankaupungin kansalaisopisto

Kristiinankaupungin kansalaisopisto is an adult education center that was founded in 1966. Lifelong and life wide learning is the leading concept for the adult education centre. Anyone can attend the courses, irrespective of their age, profession or educa-tional background. The adult education centre promote cultural and educational equal-ity by offering anyone opportunities for learning citizenship skills and developing their personality. For further information please contact the office, phone 06 2216253, gsm +358 40 7766530, e-mail mi(at)krs.fi or visit http://www.krs.fi/.