Anpassad motion

Sex kommuner deltar i projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner: Kronoby, Närpes, Kristinestad, Kimitoön, Pargas och Sjundeå. Syftet med projektet är att djupgående utveckla en anpassad motion på fastlandet i tvåspråkiga kommuner där invånarantalet ligger under 20000. Projektet strävar efter att utveckla kommunernas utbud av anpassad motion samt främja samarbetet mellan aktörerna inom anpassad motion i kommunerna.

Hanketiimi 2 2019 till 2021

Anpassad motion i svenskfinland 

Resultat av det tvåspråkiga projektet. Kaksikielisen hankeen tuloksia

 Se här!

 

HJÄLPMEDELSVIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=6u5ztA5VyXc&t=11s 

HJÄLPMEDEL ATT BESTÄLLA

Apuväline Aux 


( Aktivitetsdag i Kristinestad hösten 2018  )Kraft i aren dag 11 okt 2018

 

Anpassad motion aktiviteter i Kristinestad hösten 2020

( Microsoft word dokument 1801 kb )

 

Kurser i anpassad motion hösten 2020    ( PDF 490 kb )

 

Bekanta dig med EU:s funktionshinderkort  www.vammaiskortti.fi  

 vammaiskortti

( bilden föreställer en broschyr som redogör för rekommendationer för vuxna med funktionsnedsättning )Rekommendation

För mera information ta kontakt med verksamhetsledaren för idrott och simhall Anders Wahlberg  040 5244418