Anpassad motion

 Kurser i anpassad motion hösten 2020    ( PDF 490 kb )

VECKA - 42 

bild på hjälpmedel för personer med nedsatt funktionsförmåga. ( jpg 2,08 mg )Provkor hjalpmedel

 

( bilden föreställer en broschyr som redogör för rekommendationer för vuxna med funktionsnedsättning )Rekommendation