Behöver du prata? Hitta hjälp här!

Om du är i akut behov av hjälp, ring det allmänna nödnumret 112.


Läs om alla tjänster i listan här nedan.
Längre ner på sidan hittar du även info om stöd åt anhöriga.
Täältä löydät tietoa suomenkielisistä palveluista.


Chatt- och telefonkalendern
Chatt- och telefonkalendern samlar alla nationella chatt- och telefontjänster på svenska i Finland för dig som är ung och ung vuxen.
Tjänsterna kan stödja och hjälpa dig i olika livssituationer eller kriser.

Kalendern upprätthålls av Luckan UngInfo i samarbete med Brottsofferjouren, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Kran, Mannerheims barnskyddsförbund, Röda korset, Stiftelsen Bensow, Understödsföreningen för svensk missbrukarvård, Väestöliito och Österbottens kriscenter Valo.

Chatt- och telefonkalendern


Ärligt talat-chatten
På Ärligt talat-chatten kan du som är 13-29 år chatta med professionella handledare eller psykolog. Du kan chatta om det som du behöver prata om just nu, det kan vara allt från studier och sex till psykisk hälsa. Varje månad har vi besök av en gästexpert inom olika teman. Följ oss på @arligttalatchatten på Instagram.

Chatten är öppen:
Måndag till fredag kl. 9-12 och kl. 19-22.

Brottsofferjouren på plats varje måndagkväll.
Sexualrådgivare på plats varje tisdag.
Psykolog på plats varje dag.

Ärligt Talat-chatten


Kristelefonen, tfn. 09 2525 0112
Befinner du dig i en svår livssituation eller har du upplevt något uppskakande? Har ditt liv plötsligt förändrats och det känns oöverkomligt? Känner du att du inte längre orkar ensam med dina bekymmer? Har du självdestruktiva tankar?

Kristelefonen erbjuder samtalsstöd för personer i svåra livssituationer eller till deras närstående. Samtalen tas emot av professionella krismedarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Kristelefonen är öppen för alla oberoende av kön, ålder eller boendeort. 

Telefonjouren är öppen:
må, on kl. 16-20
ti, to och fr kl.9-13. 

Kristelefonens webbsida


Terapinavigatorn
Terapinavigatorn kartlägger din livssituation och eventuella aktuella problem eller svårigheter du har upplevt tidigare. Informationen samlas in för att du ska kunna hänvisas till sådana hjälp- eller stödformer som passar dig bäst.

Terapinavigatorns webbsida


KRAN:s stödtelefon
När någon i familjen har problem med alkohol, droger eller spelande drabbar det ofta hela familjen. Stödtelefonen tar emot samtal måndag, tisdag och torsdag kl. 13-16. Vi lyssnar och ger dig stöd. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tfn 050 313 9926.

Våra lågtröskelmottagningar ger samtalsstöd både till missbrukare och närstående. Besöket är alltid gratis, du får vara anonym. Du kan boka tid genom att skicka ett sms till mottagningens telefonnummer. Du hittar öppethållningstider och telefonnummer här: https://kran.fi/for-missbrukare/

Facebook: https://www.facebook.com/ForbundetKRANrf
Instagram: kranrf

KRAN:s webbsida


Pojkarnas telefon
Pojkarnas telefon är Befolkningsförbundets hjälpande telefon- och webbtjänst för alla som identifierar sig som pojkar eller unga män under 20 år.   

Vår samtalsjour är öppen på numret 0800 94884 under
vardagseftermiddagar, service på svenska tisdagar 15:30-18 och torsdagar 13-15:30.  

Du kan också chatta med oss på adressen www.poikienpuhelin.fi, svenskspråkig chatt onsdagar 15:30-18:00.  

Du kan kontakta oss anonymt och gratis och kan ta upp eller fråga om det du själv vill.   

Pojkarnas telefon


Ungdomslokal.fi
En nylanserad ungdomslokal med verksamhet på svenska för ungdomar i åldern 13-20. Ungdomslokal.fi fungerar i praktiken på samma sätt som en fysisk ungdomslokal, då lokalen är öppen kan unga umgås anonymt och spela med varandra eller med någon av ungdomsledarna Bettina, Kim, Nonne och Amos i Discord.

Ungdomslokal (Discord)


Regnbågsallians Svenskfinland rf
Regnbågsankan rf är föreningen för alla som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland.

Regnbågsallians Svenskfinland rf


Decibel
Decibel är en tvåspråkig portal för ungdomar i åldern 13-25. Målet är att stöda ungdomar i olika livssituationer och svara på frågor om sådant som berör ungdomars liv. Decibel koncentrerar sig på sådant som ungdomar generellt både behöver och vill veta i olika livssituationer under ungdomen. Decibel.fi har informationssidor och en rådgivningstjänst som heter Våga fråga, där ungdomar kan ställa frågor anonymt om precis vad som helst. 

Decibel


Barn- och ungdomstelefonen
Barn- och ungdomstelefonen är en samtalstjänst för dig som är ett barn eller en ungdom. Med oss kan du tala om de saker som intresserar eller tynger dig, anonymt, gratis och konfidentiellt. Inget ärende är för litet eller stort, för svårt eller pinsamt. I telefonen svarar frivilliga över 25-åriga vuxna som har genomgått Mannerheims Barnskyddsförbunds (MLL) utbildning till uppgiften.

Ring till oss, telefonnummer: 0800 96 116, måndag och tisdag kl. 14-17 samt onsdag och torsdag kl. 14-20.

Du kan även välja att skriva ett anonymt nätbrev som du får svar på inom en vecka. Skriv ett nätbrev här!

Barn-och ungdomstelefonens webbsida


Skör barndom-chatten
Dricker dina föräldrar för mycket? Varför känns det pinsamt att ta hem kompisar? Kan jag göra något åt saken? Är jag den enda som funderar på de här sakerna? Skör barndom-chatten riktar sig till dig som har en förälder eller annan nära anhörig som dricker för mycket. Ibland använder vuxna rusmedel på ett sätt som oroar barn och skapar ångest. Till all lycka får man prata om vuxnas drickande. I chatten kan du fråga om sådant du funderar på eller bara prata anonymt med en trygg och sakkunnig vuxen.

Chatten är öppen varje måndag och onsdag kl. 15-17 . Chatten är ett samarbete mellan Varjomaailma, Stiftelsen Bensow och USM rf.   

Skör barndom-chatten


Ninni- för de bortglömda barnen
Ninni-verksamheten finns till för barn och unga, som har föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Verksamheten riktar sig till barn i hela Österbotten och på Åland, och ordnas i form av samtalsgrupper, läger och olika aktiviteter. För professionella som jobbar med barn och unga erbjuder vi fortbildningar och konsultation.

Samtalsgrupper ordnas 1-2 gånger per månad för ungdomar i åldern 13-24 år. Grupperna ordnas i Vasa, Malax, Korsholm, Jakobstad och Närpes. Målsättningen är att ungdomarna ska få träffa andra i liknande situation och byta erfarenheter, kunskap och förståelse samt att de ska få insikt i beroendesjukdomen och psykisk ohälsa. Grupperna innefattar samtal, diskussioner, övningar, film och andra aktiviteter. 
Tveka inte att ta kontakt om du har frågor eller funderingar!

Ninniusm.fi


Psykosociala centret, södra området
Psykosociala centret erbjuder stöd och vård för barn, ungdomar och vuxna med psykosociala hälsohinder. Vården ges i form av individuella samtal, par- och familjesamtal. Vi har verksamhetspunkter i Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes.

Du kan vända dig till psykosociala centrets tjänster om du upplever psykosociala utmaningar. Sådana utmaningar kan t.ex vara att du känner dig trött och nedstämd eller att du inte kan fungera så som du gjort tidigare. Relationssvårdigheter är också en vanlig sak att söka hjälp för. Tillsammans med vår vårdpersonal får du diskutera din situation och ditt vårdbehov kartläggs. Här finns medicinskvård med läkare och psykiater.

Du kan komma i kontakt med oss genom psykosociala centrets växel, tfn. 06-2241831(må-fr kl 8-15). Anhöriga eller vårdpersonal kan också inleda kontakten. Alla våra tjänster är avgiftsfria för patienten.

Psykosociala centret, södra området


Socialjouren i Österbotten
Socialjouren erbjuder brådskande socialservice 24 timmar i dygnet. De kan hjälpa när det är frågan om familjekriser, eventuellt behövs barnskydd, om någon plötsligt får brist på grundvård, om någon har överlevnadsproblem eller om krishjälp behövs. En barnskyddsanmälan kan göras av vem som helst, som upptäcker att ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

Telefonnummer: 06-325 2347 eller 112.

Socialjouren i Österbotten


Psykiatriska jouren vid Vasa centralsjukhus
Psykiatrins dejourerande sjukskötare finns på samjouren dygnet runt.
Har du frågor om mentalvård? Dejourande sjukskötaren svarar dygnet runt på dina frågor. Vem som helst kan när som helst ringa för att få råd och vägledning. 

Telefonnummer: 06 213 2009 (lokalsamtalsavgift).

Psykiatriska jouren vid Vasa centralsjukhus


En jaksa, här du få hjälp med familjelivet

ENJAKSA.FI


Normaali.fi, Orotest, videor och chatt för unga

NORMAALI.FI


Psykporten för unga
Psykporten är en samling nätbaserade tjänster som främjar psykiskt välbefinnande. Genom tjänsten kan medborgare få information och verktyg för att ta hand om den mentala hälsan. De tjänster som är riktade till ungdomar och vuxna erbjuder information om psykiska svårigheter och mentalvårdstjänster. De innehåller också egenvårdsmetoder.

Psykporten för unga


Ätstörningsförbundet i Finland rf 
Ätstörningsförbundet i Finland rf erbjuder kunskap, stöd och verksamhet för de som insjuknat i en ätstörning eller som kämpar med sitt förhållande till maten och kroppen.

Vi stöder dig som är närstående till någon som insjuknat i en ätstörning samt dig som stöter på någon form av ätstörning i vardagen. Vi utmanar även de strukturer i samhället som orsakar ätstörningar.

Syömishäiriöliitto - Syli


Brottsofferjourens telefonjour
Till Brottsofferjourens telefonjour kan du ringa om du t.ex. misstänker att ett brott har hänt dig eller någon annan. Du får också ringa om du har frågor om brott eller ska på polisförhör och inte vill fara ensam. Du får prata med en person som lyssnar och förstår hur det kan kännas, och som kan hjälpa dig med vad du kan göra när ett brott har hänt. Vi finns till för både brottsoffer, anhöriga och vittnen. Samtalen är gratis och du får vara anonym om du vill. 

Brottsofferjourens svenska jourtelefon är öppen måndag-fredag kl. 12-14 på numret 116 006. Tryck 2 för att prata med någon på svenska. 

Brottsofferjourens webbsida


Kvinnolinjens telefonjour
Kvinnolinjen är en landsomfattande telefonjour för kvinnor och flickor som är utsatta för våld, hot eller rädsla. Kvinnolinjen finns även till för närstående.

Telefonnummer: 0800 02400. Dejour på finska må-fre kl. 16-20. Dejour på engelska fre kl. 16-20. Samtalen är konfidentiella och du kan ringa anonymt.

Kvinnolinjens webbsida


Vasa mödra- och skyddshem ry
Telefonnummer till skyddshemmets kristelefon (24H): 
06-312 9666 och till skyddshemmets socialarbetare: 050 522 2224. Adress: Magasingatan 12, 65100 Vasa. Skyddshemmet är öppet dygnet runt.

Vasa mödra- och skyddshem ry


Nollinjen mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor
Nollinjen hjälper: kvinnor som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld, alla som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld i en nära relation, närstående till personer som blivit utsatta för våld samt yrkespersoner och myndigheter som behöver stöd för klientarbetet.

Att ringa Nollinjen är gratis. När du ringer Nollinjen får du samtala om din situation, dina erfarenheter och rädslor med vår personal. De som svarar på Nollinjen är yrkespersoner som lyssnar och ger dig stöd och råd i din svåra situation.

Nollinjens telefonnummer: 
080 005 005.

Du behöver inte berätta ditt namn då du ringer. Personalen ser inte heller ditt telefonnummer, varken under eller efter samtalet. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Du kan samtala med personalen på finska, svenska eller engelska.

Nollinjens webbsida


USM - Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård
Bedriver svenskspråkig missbrukarvård i Malax. Bedriver eftervård i form av halvvägshem och stödboende för klienter som genomgått behandling inom missbrukarvården. Halvvägs-/stödboendet är avsett för personer som vill komma ur sitt alkohol-, drog- och/eller tablettmissbruk, och som är i behov av längre vård och rehabiliteringstid.

USM - missbrukarvård


Droglänken.fi
Droglänken har bland annat test och mätare som du kan använda för att testa om du är beroende av t.ex. alkohol, droger, internet och spel. Här kan du också få rådgivning och information om hur du får hjälp och stöd med missbruk.

Droglänken.fi


Pelituki E-rådgivningen 
Under Pelituki E-rådgivningen kan du prata med sakkunniga om oro eller tankar kring eget eller andras digitalt spelande, spel om pengar eller användning av sociala medier. Dina tankar är viktiga. Du kan även skicka in frågor på förhand och logga in på Teams anonymt.

Ta kontakt med låg tröskel. Vi kan diskutera via telefon eller träffar dig på Teams enligt dina önskemål. 
Du kan delta anonymt, samtalen förs konfidentiellt.

Pelituki E-rådgivning


Peluuri - telefonjour för spelberoende
Gratis telefonservice vardagar kl. 12-18 på telefon 0800 100 101. OBS! Telefonservicen är på finska, och för att få svenskspråkig service behöver du ringa och lämna en samtalsbegäran (=berätta kort om din situation samt att du vill ha svenskspråkig service). Du blir kontaktad inom två arbetsdagar efter att du lämnat en samtalsbegäran.

På Peluuris hemsida finns en hel del råd och tips samt en chattfunktion nere i högra hörnet där man kan diskutera anonymt med personalen. Chatten är öppen må, ons och fre kl. 12-15. Sidan erbjuder också olika tjänster som kamratstödsgrupper och vårdprogram.

Peluuri.fi


JobCenter
Skoltrött? Utan studieplats? Vet du inte vad du ska bli när du blir stor? Arbetslös? Utan fritidsintressen? Ta kontakt med JobCenter som hjälper dig helt avgiftsfritt!

JobCenter samarbetar aktivt med arbets- och näringsbyrån, socialen, hälsovårdsmyndigheterna, utbildningssektorn, företag och tredje sektorn.

JobCenter


Kyrkans chatt- och samtalstjänst
Att få dela sina tankar med någon är stort och kan vara avgörande. Kyrkans samtalstjänst finns för att möta människors behov av att tala om livet. Vi är öppna för alla frågor, känslor och funderingar som uppkommer i livet. Kanske du vill berätta för hen som lyssnar om din situation eller prata om vår aktuella samhällssituation. Hen som svarar lyssnar och samtalet förblir mellan er två. Alla som svarar har tystnadsplikt och är intresserad av det du har att säga.

Du kan ringa, chatta eller skriva ett brev på nätet.

Telefonnummer: 0400 22 11 90, vi har öppet alla dagar klockan 20-23. Oberoende av dag så pratar någon gärna med dig en stund. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.
Chatten: Chatten är i regel öppen varje helgfri måndag - onsdag klockan 19-21. Du är välkommen att kontakta vår telefonjour om chatten är stängd. Telefonjouren är öppen varje dag klockan 20-23. Tfn. 0400 22 11 90. Du är också välkommen att kontakta vår nätjour. Den svarar inom 1-2 dagar.
Nätjouren: Har du lättare att skriva? Kontakta oss via nätjouren och du får ett svar inom 1-2 dygn. Hjärtligt välkommen att skriva till oss!

Kyrkans samtalstjänst


 Stöd åt anhöriga


FinFami Österbotten rf
FinFami Österbotten rf är en tvåspråkig förening som fungerar i Vasa- och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts område. Föreningen är tvåspråkig och finns till för att hjälpa och stöda anhöriga och andra närstående till psykiskt sjuka. Föreningen erbjuder rekreation, samtal med anhörigrådgivare, samtalsgrupper, föreläsningar och annan verksamhet samt en möjlighet att träffa andra i samma situation. De har även verksamhet för unga anhöriga i 13 – 29-års åldern. 

Kontoret finns på Kyrkoesplanaden 31 i Vasa, är öppet ti och to kl. 12-17 samt ons kl. 12-15, övriga tider enligt överenskommelse. Man kan även boka tid för individuellt samtal. Ta kontakt via telefonnumret 06 3120 105 under öppettiderna eller via e-post: info@finfamipohjanmaa.fi.

FinFamiosterbotten.fi


Sorgbandet rf stödsamtal
Har du varit med om att en närstående tagit sitt eget liv? Sorgbandet - Närstående till personer som tagit sitt liv r.f. grundades år 1997 med syfte att stöda de efterlevande och att främja öppenheten om självmord.

Skicka ett sms ”stödsamtal” till nummer 045 130 8603 och föreslå en tid (t.ex. vardagskvällar) när en kamratstödjare kan ringa till dej. Kamratstödjaren ringer dig inom en vecka. På hemsidan finns även diskussionsforum på finska.

Det finns även en kristelefon på svenska: 09 2525 0112 må och ons kl. 16-20 samt ti, to och fre kl. 09-13 och på finska: 09 2525 0111 dygnet runt.

Sorgbandet rf stödsamtal


Psykosociala förbundet r.f
Psykosociala förbundet r.f är en förening som finns till för att stöda och hjälpa de som själva har drabbats eller som har anhöriga som har drabbats av mental ohälsa. De arbetar med att sprida information om psykisk ohälsa samt med intressepolitiska frågor. De erbjuder bland annat kurser inom psykosocial rehabilitering, virtuellt stöd och stöd via medlemsföreningar som finns på olika håll i Svenskfinland och på Åland.

På deras hemsida kan man anonymt ställa frågor till deras experter och få svar inom en vecka, eller så kan man ringa rehabiliteringsrådgivare Camilla Roslund-Nordling på 050 409 6640 eller mejla henne på camilla.roslund-nordling@fspc.fi må och fre kl. 09-15.

Psykosociala förbundet r.f


Kristelefonen, tfn. 09 2525 0112
Kristelefonen erbjuder samtalsstöd för personer i svåra livssituationer och till deras närstående. Samtalen tas emot av professionella krismedarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Kristelefonen är öppen för alla oberoende av kön, ålder eller boendeort. 

Telefonjouren är öppen:
må, on kl. 16-20
ti, to och fr kl.9-13. 

Kristelefonens webbsida


Saknas någon information?
Kontakta Jessica Bårdsnes, 
jessica.bardsnes@krs.fi
tfn. 040 508 5240