Motionsrådgivning

MOTIONSRÅDGIVNING

Rör du på dig för lite? Vill du börja motionera men vet inte hur du skall börja?

Motionsrådgivning är en avgiftsfri tjänst för Kristinestads kommuninvånare. Motionsrådgivning erbjuder individuellt stöd för dig som vill förbättra din hälsa och komma igång med träning. Vi kan också diskutera dina kost- och sömnvanor om behovet finns. Motionsrådgivaren kan också göra tester, stöder och vägleder dig genom en individuell motionsplan. Vi informerar också om stadens idrotts- och träningsmöjligheter samt deras verksamhet.

Målsättningen är att främja hälsa och välmående i vardagen!

Ta kontakt med motionsrådgivarna Emma Skogman eller Emilio Lassfolk. Tel. 0407051640 ( måndag kl. 8.00 - 16.00, tisdag och torsddag kl. 7.00 - 9.00 )

motion.liikunta@krs.fi