Bibliotek

Biblioteken är för närvarande stängda, medan undantagstillstånd råder i landet.

I dessa tider blir många barn och vuxna tvungna att stanna hemma en längre tid. Det är fortfarande möjligt att låna bibliotekens e-material!

För barn: Lukulumos hemversion är nu öppen för alla under minst 30 dagar, så att man också i dessa tider kan ta del av läsglädje. Lukulumo är ett digitalt verktyg för småbarnsfostran. I verktyget finns ett brett utbud talböcker för barn. I Lukulumos hemversion finns 115 böcker på upp till 48 olika språk! Ladda ner den lättanvända appen där du normalt laddar ner appar, och logga in med följande ID och lösenord:
lukulumokoti
987654321

För både vuxna och barn: Som låntagare vid ett av Fredrikabiblioteken har du möjlighet att låna ett brett urval av e-böcker och ljudböcker. Användningen förutsätter att du har ett lånekortsnummer och en PIN-kod. Läs mer här.

 

Bibliotekens nätsidor är placerade hos Fredrika-nätverket.

 

Fredrikabiblioteken

De elva Fredrikakommunerna finns längs västkusten i Österbotten, Finland. Kommunerna är tvåspråkiga med svenska som majoritetsspråk, och det totala befolkningsantalet är ca 100.000.

Därför samarbetar vi

Fredrikasamarbetet inleddes år 1992 och ger biblioteken möjlighet till mångsidigt utbud och verksamhet:

  • tillgång till drygt 1 000 000 böcker i 11 kommunala bibliotek
  • tillgång till e-böcker och ljudböcker
  • enkelt att fjärrlåna mellan biblioteken
  • samköp
  • gemensamma riktlinjer
  • gemensam kompetensutveckling
  • konkret samarbete över kommungränserna
  • bibliotekens verksamhet når fler människor
  • samarbete leder till ökad kontakt och kunskap