Näringsliv och arbete

Servicenäringarna, industrin samt jord- och skogsbruket utgör kärnan i stadens näringsliv. De små lokala företagen ser till att vardagen fungerar.

Kommunen har ett mångsidigt och livskraftigt näringsliv tack vare stadens över 600 företag och inom kommunen finns det därtill ca 320 fungerande jordbruk.

Kristinestad har ett bra och centralt läget invid E8, en timmes bilfärd till internationellt flygfält och då det gäller datakommunikation så har kommunen ett av landets bäst välutvecklade fibernät. Dessa utgör en viktig del i möjligheten till distansarbete och pendling.

Staden har utvecklat det f.d. kretssjukhuset till ett modernt Hälsocampus som idag omfattar 26 olika aktörer, över 300 anställda inom 120 olika yrkeskategorier, på över 28 000 m² yta. Ytterligare utvecklingsmöjligheter och utrymme för fler hälsoföretagare finns på den s.k. sjukhusbacken.

En utmaning för staden under de närmaste åren är att bibehålla det mångsidiga näringslivet och skapa nya arbetsplatser.

Kontakt:

 

Företagsrådgivare

Anthony Hannus 

anthony.hannus@krs.fi

0503222986