Detaljplan för kvarter 1404 och 1405 i Björnön

Program för deltagande och bedömning

Ändring och utvidgning av detaljplanen för kvarter 1404 och 1405 i Björnön 

Framlagt till påseende under tiden 9.2-11.3.2023 på kommunens webbplats -> Boende och miljö -> Planläggning och mätningsverksamhet -> Aktuella planer.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet PDB för kvarter 1404 och 1405 i Björnön) och lämna in senast 11.3.2023. Även elektronisk blankett "Åsikt om planutkast" kan användas.

Bilagor:

Program för deltagande och bedömning (3MB)