Personal

LÄSÅRET 2023-2024

Rektor/klasslärare

 Glenn Lindell                                                            

Klasslärare

 Natalie Lindahl

 Timlärare:

Nanna Rosengård, timlärare/klasslärare

Anette Storsved, speciallärare

 

 

 

Övrig personal:

Sofie Guldén, skolgångshandledare

Jaana Norrgård, kokerska

Anna Andtfolk, skolhälsovårdare

Anitta Niiranen, lokalvårdare

Sara Hoxell, skolkurator

Olavi Mäki, fastighetsskötare

Hellman, skoltransport