Idrott och simhall

1005621667 1350975886466 scaled

Bokning av idrottsutrymmen 

Kristinahallen och andra idrottsutrymmen skall bokas via krs.timle.fi

Kristinahallen, 040 5244418

Övriga idrottssalar, 050 4774170 

 

 

 Allmänna målsättningar med motion och idrott

Främja motion och annan idrott och medborgarverksamhet i anslutning till dessa, att främja befolkningens välbefinnande och hälsa samt att med idrottens hjälp stödja barn och ungas uppväxt och utveckling.

Målsättningar 2023 

Verksamheten inriktas på att skapa förutsättningar för ett brett utbud av motion, rekreation och tävlingsverksamhet, främjande av goda hälsovanor och medverka till bättre folkhälsa bland invånarna.

Till våra målsättningar hör att stödja och främja målinriktad medborgarverksamhet, samverka med idrottsföreningar, andra sammanslutningar och grupper, med beaktande av grupper med särskilda behov. Vi vill också främja jämlikhet och tolerans samt stödja den kulturella mångfalden.