Idrott och motion

1005621667 1350975886466 scaled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKNING AV IDROTTSHALLAR

Till hösten kan man boka kristinahallen via krs.timle.fi

Coronarestriktioner.  Se på stadens ingångssida! 

18.01.2022

Vuxnas ( personer födda före 2003 )  hobbyverksamhet läggs på is ända fram till 6.2.2022

 

Kristinahallen  040 5244418

Övriga idrottssalar  050 4774170

 

 Motion och Idrott allmän målsättning

Främja motion och annan idrott och medborgarverksamhet i anslutning till dessa, att främja befolkningens välbefinnande och hälsa samt att med idrottens hjälp stödja barn och ungas uppväxt och utveckling.

Målsättningar 2021 

Verksamheten inriktas på att skapa förutsättningar för ett brett utbud av motion, rekreation och tävlingsverksamhet, främjande av goda hälsovanor och medverka till bättre folkhälsa bland invånarna.

Stödja och främja målinriktad medborgarverksamhet, samverka med idrottsföreningar, andra sammanslutningar och grupper, med beaktande av grupper med särskilda behov. Främja jämlikhet och tolerans samt stödja den kulturella mångfalden.