Båtplatser

Småbåtsbryggor

Staden tillhandahåller småbåtsbryggor, i stamstaden 8 bryggor och i Sideby 1 brygga. Totala antalet platser är 220 st. Taxa för en båtplats/år är 100 € (moms 24 % ingår).

Kontaktperson: sekreterare Maria Viikilä t. 040 591 9801 och vägbyggmästare Niklas Brandt t. 040-545 0021 

Kartor

- Kopistobryggan
- Gamla brandstationsbryggan
- Hållfastbryggan
- Kattpiskarbryggan
- Badhusparken, norra
- Badhusparken, södra
- Varvsbacken
- Skatabryggan

- Vedholmen, Sideby

 

GÄSTHAMN

Gästhamn finns i stamstaden invid Hotell Kristina och i Sideby, Kilen. Gästhamnsverksamheten i stamstaden sköts av Hotell Kristina tfn 06 2212555 och i Sideby av Kilens hembygdsgård tfn 06 2225611.

Avgift = 18 €/dygn/båt.

Vid strandboulevarden i Kristinestad finns stadens fina gästbrygga med 20 bojar, där kan man lägga till gratis vid kortare dagsbesök. Om man önskar övernatta är avgiften 5€/dygn, ta kontakt via epost bat@krs.fi så skickar vi en faktura. Man kan också betala direkt till Turistinfon som finns vid övre torget, öppet vardagar kl. 10-16, i juli kl. 10-17. 

Bastu- och duschmöjlighet finns hos t.ex Hotell Krepelin som är beläget 50m från torget mitt i den unika trähusmiljön. Pris 5€/pers, ring på förhand 0400 987 978.