Båtplatser

Småbåtsbryggor

Staden tillhandahåller småbåtsbryggor, i stamstaden 9 bryggor och i Sideby 1 brygga. Totala antalet platser är 240 st. Avgiften för en båtplats är 100 €/år (inkl. moms 24 %). 

Hyresvillkor för säsongsbåtplatser gäller fr.o.m. 20.6.2022. (pdf,128kB)

Boka båtplats

Kom ihåg att meddela KRS Gatu om du önskar säga upp din plats!

Kontaktpersoner

Sekreterare Terés Berglund tel. 040 591 9801 och vägbyggmästare Niklas Brandt tel. 040 545 0021. 

Gästhamn

Gästhamn finns i stamstaden invid Hotell Kristina och i Kilen, Sideby. Gästhamnsverksamheten i stamstaden sköts av Hotell Kristina tel. 06-2212 555. Avgift 18€ / dygn / båt.

I Sideby sköts gästhamnen av Kilens hembygdsgård tel. 040 684 5080. Mera info på Kilens hemsida.

roope satama banneri 72dpi FinSwe 2024

Gästbryggan

Stadens fina gästbrygga, som också är en Sälle-hamn, finns vid strandboulevarden i Kristinestad. Bryggan kan ta emot 20 båtar och där kan man lägga till gratis vid kortare dagsbesök. Om man önskar övernatta är avgiften 5 €/dygn. På webshopen kan du enkelt betala avgiften.

 

Serviceutrymme åt båtgäster

Serviceutrymmet Sea You erbjuder båtgästerna möjlighet till bastu, dusch, wc, tvättmöjligheter och användning av kök. 

BOKA SEA YOU

Septitank och vattenpost

Vid gästhamnen finns en tank för tömning av septitanken samt en vattenpost. Detta ingår i priset på gästplatsavgiften.

Sophantering och allmän wc

På norra sidan av restaurang Jungman finns ett allmänt avfallskärl. På samma sida av restaurangen finns ett allmän wc.
På östra sidan av stadsbron, bakom Neste stationen, finns en ekopunkt.

Tankstation

Vid gästhamnen finns en kallstation (Diesel). Vi ansvarar inte för driften. Neste, en bemannad station, finns på gångavstånd från gästhamnen.

 

Farleder

Andelslaget Solrutten sköter om att sätta ut remmare i farlederna. 
Inseglingsbeskrivningar (pdf, 4,86 MB) - Sydösterbottens farleder och besökshamnar 2017

Sjötrafiklagen

Den nya sjötrafiklagen trädde i kraft 1.7.2021. Du kan läsa om sjötrafiklagen på Traficoms sidor.