Båtplatser

Småbåtsbryggor

Staden tillhandahåller småbåtsbryggor, i stamstaden 8 bryggor och i Sideby 1 brygga. Totala antalet platser är 220 st. Taxa för en båtplats/år är 100 € (moms 24 % ingår).

Kontaktperson: sekreterare Maria Viikilä t. 040 591 9801 och vägbyggmästare Niklas Brandt t. 040-545 0021 

Kartor

- Kopistobryggan
- Gamla brandstationsbryggan
- Hållfastbryggan
- Kattpiskarbryggan
- Badhusparken, norra
- Badhusparken, södra
- Varvsbacken
- Skatabryggan

- Vedholmen, Sideby

 

Gästbryggor

Gästbryggor finns i stamstaden invid Hotell Kristina och i Sideby, Kilen. Verksamheten i stamstaden sköts av Hotell Kristina tfn 06 2212555 och i Sideby av Kilens hembygdsgård tfn 06 2225611.

Avgift = 18 €/dygn/båt.

Vid strandboulevarden i Kristinestad finns 20 bojar, där kan man lägga till gratis vid kortare dagsbesök. Om man önskar övernatta är avgiften 5€/dygn, ta kontakt via epost bat@krs.fi så skickar vi en faktura. Man kan också betala direkt till Turistinfon som finns vid övre torget.