Kultur och museum

Genom konst och kultur skapar man glädje, innehåll och upplevelser i vardagen.

Kristinestads starka identitet, fascinerande kulturhistoria och -miljö samt mångsidiga kultur- och konstverksamhet är en naturlig och viktig del av stadens dragningskraft och trivsel.

Kulturväsendet erbjuder kulturtjänster åt stadens invånare, skapar förutsättningar för olika slag av kulturverksamhet och konstfostran samt yrkesmässigt konstidkande. Dessutom hör hembygdsarbete samt värnande om kulturtraditioner till kulturväsendets uppgifter.