Presentation

Fosta sidan bild 136 

 

 

 

 

KRS-Vattens verksamhet är uppdelad i två kategorier, anskaffning av hushållsvatten och distribution samt avledning och rening av avloppsvatten.

 renvatten sidanRenvatten sidan

- 3 st vattentag, Korsbäck, Kallträsk I och Kallträsk II.

- 2 st tryckstegringsstationer 

- Vattenledningsnätets längd är 160 km

 

 

 

 

avloppsvatten

Avloppsvatten sidan

- 36 st pumpstationer

- Reningsverket på Björnön

- Ledningsnätets längd är 115 km