Stöd för examensarbeten

Stödet skall beviljas enligt vissa kriterier:

- Kristinestad stöder studerandens examensarbeten som anknyter till ortens näringsliv eller den offentliga sektorn

- Stöd kan sökas av den som studerar i Finland eller utomlands vid högskolor, universitet och yrkeshögskolor

- Föremål för examensarbetet kan vara ett företag i Kristinestad, en organisation i Kristinestad, företeelser ur Kristinestads perspektiv samt staden eller dess samkommuner

- Stadsstyrelsen beviljar stöden enligt prövning

- Stödets storlek är 500 euro/studerande och i det fall två studerande arbetar tillsammans om samma examensarbete 300 euro/studerande

- Beviljat stöd betalas ut då examensarbetet är slutfört och ett godkänt exemplar har lämnats in till staden.

Ansökningstiden om stöd för examensarbete är fortlöpande.

Skicka in din ansökan