Idrott och simhall

 

Vi hade äran att få idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist på besök till Kristinestad och Bötombergen den 22 maj 2024 i samband med idrottsledareträffen. SDandra Bergqvist ministerbesok 22 maj 2024