Språkutbildning för nyanlända

ALKUVAIHE – utbildning i grundläggande litteracitet inom fritt bildningsarbete

 Ansökningstiden för läsåret 2024-2025 är 2.4-30.5.2024. Du hittar mer info om utbildningen och ansökan längre ner på sidan. 

Utbildningens innehåll

  • Finska språket och kommunikation, med särskilt fokus på att stärka färdigheter i läs- och skrivkunnighet. Målet är att uppå tillräckliga språkkunskaper för att klara sig i vardagen
  • Samhällskunskap och kulturkännedom
  • Numeriska färdigheter och (vardags)matematik
  • Natur- och miljökunskap
  • Studiehandledning
  • Som valbart ämne kan man studera svenska. 
  • Med varje studerande görs en individuell studieplan

 Målet med utbildningen är att utveckla språkkunskaperna och främja integrationen på ett övergripande sätt. I utbildningen sätts fokus på praktiska arbetssätt och funktionalitet, samt på att främja deltagarnas aktiva deltagande både i institutets verksamhet och i samhället. Deltagarnas varierande behov och möjligheter att framskrida i studierna tas i beaktande. Utbildningen följer Utbildningsstyrelsens rekommendation för läroplan i grundläggande litteracitet inom fritt bildningsarbete.

För vem?

Utbildningen är för dig som vill lära dig finska och bekanta dig med finländsk kultur och samhälle. Du har en integrationsplan och utbildningen är godkänd i din integrationsplan.

Utbildningen passar särskilt för personer som har ingen eller kort studiebakgrund, och som behöver lära sig att läsa och skriva i vuxen ålder. Utbildningen passar också för personer som har en baslitteracitet, men som av olika orsaker behöver träna sina läs- och skrivfärdigheter. Det kan vara personer som lärt sig skriva i någon mån, eller som kan läsa ett skriftsystem som bygger på ett icke-alfabetiskt skriftsystem eller ett annat alfabet än det latinska.

Utbildningen passar också för dem, som behöver flexibla studiemöjligheter, t.ex. föräldrar som sköter om små barn hemma, invandrare som kommit till Finland i äldre ålder eller unga och vuxna, som t.ex. på grund av sin livssituation behöver flexibla studiemöjligheter.

Utbildningens längd

Utbildningen pågår under tiden 26.8.2024-30.5.2025. Du kan inleda studierna vid tre olika tidpunkter: 26.8.2024, 21.10.2024, 7.1.2025, förutsatt att det finns lediga platser.

Lovtider är: Höstlov 14-18.10.2024. Självständighetsdagen 6.12.2024. Jullov 23.12.2024-6.1.2025. Sportlov 24.2-28.2.2025. Påsklov 18.4 – 21.4.2025,  Första maj 1-2.5.2025, Kristi himmelsfärdsdag 29.5.2025

Studieavgifter

Utbildningen är gratis, om du har en integrationsplan och utbildningen har godkänts i din integrationsplan.

Om du inte har en integrationsplan är det möjligt att delta i utbildningen endast om det finns lediga platser. Då är utbildningen också  avgiftsbelagd. Mera information får du av kursplanerare Antonia Ingves tel. 040 7781 558 e-post: antonia.ingves@krs.fi eller av tf rektor Johan Gulin tel. 040-7766530, e-post johan.gulin@krs.fi. 

Ansök till utbildningen

Ansökningstiden för läsåret 2024-2025 är 2.4-30.5.2024. Du kan söka till utbildningen genom att fylla i ansökningsblanketten i Kristinestads medborgarinstituts kansli, Västra Långgatan 34 B, Kristinestad.

Vi tar kontakt med dig och kallar dig vid behov till en intervju innan utbildningen börjar. I intervjun tar vi reda på om utbildningen passar för dig och vilken din språkliga kunskapsnivå är. 

Utbildningsanordnaren fattar beslut om antagning. Beslut fattas i samarbete med TE-byrån och integrationstjänsterna.

Det är även möjligt att söka till utbildningen efter att ansökningstiden har gått ut, förutsatt att det finns plats i gruppen. Om gruppen är full kan du anmäla dig till köplats. Ta kontakt med kursplanerare Antonia Ingves tel. 040 7781 558 e-post: antonia.ingves@krs.fi eller tf rektor Johan Gulin tel. 040-7766530, e-post johan.gulin@krs.fi och fråga mer.