Musiklinjen för läropliktiga

Lafos musiklinje för läropliktiga är en ettårig linje för dig som går ut högstadiet och hör till den allmänna läroplikten. Det innebär att staten stöder studierna och att det är gratis att studera, äta och bo på Lafo

Här får du hålla på med musik samtidigt som du får mera kunskap och färdigheter inför studier på andra stadiet. Ett år på folkhögskola ger också sociala färdigheter, personlig utveckling och gemenskap.

Studierna är uppbyggda av
- Allmänna ämnen (totalt 24 studiepoäng): bl.a. vardagsfärdigheter och livskompetens, studiefärdigheter och karriärplanering, matematik, kommunikation och interaktion.
- Inriktade studier (totalt 29 studiepoäng): Musiklinjen (20 sp), Musikteori (5 sp) och Övrigt valbart (4 sp)

Lappfjärds folkhögskola erbjuder en familjär och trygg studiemiljö – här ser och hör vi varje studerande. Alla har möjlighet till individuellt stöd och en anpassad läroprocess, bland annat med hjälp av varierande studiemiljöer och olika studiemetoder.
Ansökan för läsåret 2024 sker via gemensamma elevantagningen (studieinfo.fi) eller direkt till skolan

 ANSÖKAN