Hobbyverksamhet

Kristinestadsmodellen för hobbyverksamhet

Kristinestadsmodellen för hobbyverksamhet är en del av projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och erbjuder ett varierat utbud av klubbar för elever i årskurs 1 - 9 i Kristinestad. Hobbyverksamheten är uppdelad mellan höstterminen 2021 och vårterminen 2022 och har en låg tröskel för deltagande samt är helt utan prestationskrav. Klubbarna ordnas direkt efter skoldagen i skolornas egna utrymmen eller i närheten av skolorna. Läs mer om projektet: Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

All hobbyverksamhet är avgiftsfri.

Man kan fritt delta i hobbyklubbar som ordnas i andra skolor eller utrymmen i kommunen. Observera att projektet inte ordnar transport till eller från hobbyaktiviteterna, om inget annat nämns i hobbybeskrivningen. 

Listan med klubbar uppdateras kontinuerligt. 
kom ihåg att anmäla dig i tid till klubbarna, de har begränsat antal platser.


Trevligt sommarlov!

Sommarlovsprogram 2022


Mera information:
Josefin Rönnqvist, koordinator
tfn. 040 621 2662
josefin.ronnqvist@krs.fi