Tillstånd och anvisningar

Anvisningarna för ansökan om tillstånd för ditt projekt hittar du på nedanstående länk. Anvisningarna hjälper dig att få din ansökan rätt gjord. Ifall du får problem så ger vi råd här på byggnadstillsynen.

Bristfälliga ansökningar och ritningar returneras eventuellt för komplettering.

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND (byggnadsinspektörens ersättare)

Nedan kan du klicka på länken så får du se vad för innehåll det skall vara på ritningen. Ritningarna nedan är urklippta.

FASADER

På fasadritningarna bör man bla ange

 • fasadmaterial
 • takmaterial
 • färgnyanser
 • väderstreck

PLANRITNING

På planritningen bör man bla ange

 • rumsindelningar och dess användning
 • byggnadens mått (yttre fasad mått samt sokkelmått)
 • våningsyta, lägenhetsyta, byggnadsyta samt volym

SKÄRNING

På skärningsritningen bör man bla ange

 • byggnadsdelarnas konstruktion
 • höjder

SITUATIONSPLAN

På situationplanen bör bla framkomma

 • sokkelmått
 • avstånd till fastighetsgränser
 • avstånd till andra byggnader (även avstånd till grannens byggnad)
 • vädersträck
 • alla byggnader och dess användningsändamål samt våningsyta bör framkomma

SKORSTENSRITNING

Exempel

Typen på skorsten bör framkomma och minimi skyddsavstånd till brännbart material anges.

Kom ihåg textrutan

Modell på textrutan

Tom A3 (tom sida + textruta)

Tom A4 (endast textruta)