Storträsket

Adress: Carlsrovägen 193, 64100 Kristinestad
Koordinater: 62°18'56.3"N 21°22'33.8"E

En arbetsgrupp har tillsatts för utvecklande av Storträsket. Dit hör medlemmar från Fiskeföreningen Salar samt fiskekommittén. Storträsket finns i Kristinestad bredvid Carlsro museum.

Utplantering

Regnbågsforell utplanteras ca 2 gånger per år. För att kunna följa upp fiskstammen i sjön önskar vi att varje fiskares fångst fylls i på fiskekortets II del. 

Senaste utplantering
Datum: 16.10.2023
Mängd: 300 kg  
Ålder: 2 år
Medelvikt: 1150 g
Genomsnittslängd: 420 mm
Antal: 261 st

Fiskelov

Storträsket har egna fiskelov. Dessa säljs på stadens webshop och på stället (självservice). Ett fiskelov kostar 15€. Fiskelovet är personligt och du får ta upp 2 st regnbågsforeller samt tillgång till roddbåt.

Skräpa inte ner

Det du har med dig tar du hem tillbaka. Lämna inte något efter dig. En ansvarsfull fiskare skräpar inte ner. 

Kontaktperson

Patrik Lundell tel. 040 538 7184