Detaljplan för industriområdet norr om Kristinestadsvägen

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) för detaljplan för industriområdet norr om Kristinestadvägen är offentligt framlagda till påseende under tiden 13.06.2023 -04.08.2023 på kommunens webbplats.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplan för industriområdet norr om Kristinestadsvägen) och lämnas in senast 04.08.2023. Även elektroniska blanketten "Åsikt om tillräckligheten av PDB" kan användas.

Program för deltagande och bedömning (pdf, 1,51 mb)