Kristinestads Solpark - Avgörande av planeringsbehov

Material från infotilfället  26.10.2023 

Sweco/ Filemon Wolframs presentation (pdf, 2,52 mb) 

---------------------------------------------------------

KUNGÖRELSE
I enlighet med markanvändnings- och bygglagens (MBL) 173 § samt i enlighet med markanvändnings- och byggförordningens (MBF) 86 § kungörs ärendet. Rågrannar hörs även per brev.
Kristinestad Solpark Ab ansöker om avgörande som gäller planeringsbehov för byggande av solkraftverk i Kristinestad. Det planerade solkraftverket är beläget i Kristinestad på en del av Kristinestads donationsjord RNr 14:0. Området är oplanerat.
Innan ärendet avgörs beredes grannarna och andra vars boende, arbete eller övriga förhållande projektet betydligt kan påverkas, tillfälle att göra en skriftlig anmärkning i ärendet enligt MBL 173 § och MBF 86 §.
Anmärkningar gällande ärendet skall inlämnas senast 15.06.2023, kl. 16:00. Skriftliga anmärkningarna
sänds till Serviceområdet för tekniska tjänster, adress Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.
Handlingarna finns till påseende på Serviceområdet för tekniska tjänster.

Serviceområdet för tekniska tjänster i Kristinestad

287-401-14-0 situationsplan Kristinestad Solpark Ab (pdf, 3,17 mb)

Kristinestad Solpark_Arkeologinen inventointi (1) (pdf, 2,25 mb)

Kristinestad Solpark_Luontoselvitys (pdf, 8,66 mb)

Kristinestad Solpark_Suunnittelutarvehakemus_Kristiinankaupungin aurinkovoimala (1) (pdf, 3,18 mb)

Även elektroniska blanketten "Anmärkning mot planeringsbehovet" kan användas.