Samhällsbyggnadsnämnden

Sammansättning under mandatperioden 2017-2021:

Ordinarie medlem                             (ersättare)
Mats Ingves, ordförande                   (Sandra Toivonen)
Jessica Bårdsnes, vice ordf.            (Pia Patoranta-Wiik)
Helena Patoranta                               (Christian Buss)
Katja Svens                                         (Bror Eriksson)
Eva Lillmangs                                     (Carina Storhannus)
Michael Holmlund                              (Matias Ålgars)
Mikael Hoxell                                       (Britt-Marie Teir)
Pekka Ollila                                          (Jari Salmela)
Bo-Göran Södergård                           (Paavo Rantala)