Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har 9 medlemmar. Nämnden sammanträder i regel en gång/månad, sammanträdesdag är den tredje onsdagen varje månad.

Under mandatperioden 2017-2019 är nämndens sammansättning följande

Ordinarie

Ersättare

Mats Ingves, ordförande

Jessica Bårdsnes, viceordf.

Helena Patoranta

Katja Svens

Eva Lillmangs

Michael Holmlund

Mikael Hoxell

Pekka Ollila

Peter Nygård

Sandra Toivonen

Pia Patoranta-Wiik

Christian Buss

Bror Eriksson

Carina Storhannus

Matias Ålgars

Britt-Marie Teir

Jari Salmela

Paavo Rantala